Wist u dat:

 • een vervroegd pensioen om medische redenen niet altijd voordelig is voor de statutaire ambtenaar?
 • een contractuele ambtenaar niet altijd recht heeft op een ziekte- of invaliditeitsuitkering, zelfs als hij echt arbeidsongeschikt is (voorafbestaande toestand)?
 • openbare besturen ook voor hun arbeidsongeschikte stautaire ambtenaren een verplichting hebben om hen te helpen terug aan het werk te gaan?
 • een burn-out erkend kan worden als een beroepsziekte?
 • een acute stressreactie bij een incident op de werkvloer erkend kan worden als een arbeidsongeval?

Tijdens deze opleiding ontdekt u alle regels, verplichtingen, mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid voor statutairen en contractuelen. U krijgt een zicht op de huidige stand van zaken, de laatste actualiteit en de te verwachten evoluties binnen deze materie aan de hand van praktische cases en voorbeelden.

Uw resultaten

Na deze opleiding:

 • schat u correct in of er sprake is van een arbeidsongeval of beroepsziekte.
 • zet u een efficiënt beleid ter preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op.
 • informeert u uw medewerkers beter over hun rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid.
 • begeleidt u arbeidsongeschikte contractuele en statutaire medewerkers efficiënt bij de re-integratie.

Bestemd voor

Hr-professionals uit de openbare sector.

juristen

advocaten

De regels uit de onderwijssector komen niet aan bod.

Programma

 • 'Normale' arbeidsongeschiktheid bij statutaire ambtenaren: ziektedagenkrediet, disponibiliteit, vervroegd pensioen om medische redenen
 • 'Normale' arbeidsongeschiktheid bij contractuele ambtenaren: voorwaarden (bijvoorbeeld 66 % arbeidsongeschiktheid) + procedure
 • Arbeidsongevallen: definitie, procedure en evaluatie van de arbeidsongeschiktheid
 • Beroepsziekten: definitie, procedure en evaluatie van de arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie van arbeidsongeschikte (statutaire en contractuele) ambtenaren
 • Mogelijkheden tot progressieve werkhervatting met behoud van uitkering

Praktische informatie

Prijs: 508 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kunt deze opleiding klassikaal volgen of online in een Virtual Classroom. Onze online omgeving is perfect geschikt voor het organiseren van opleidingen op afstand. Het biedt veel interactiemogelijkheden tussen de docent en de deelnemers, zoals de mogelijkheid tot vragen stellen, brainstorm met post-its, werken in subgroepen, … het kan net zo goed als in een klassikale opleiding maar dan online. Meer weten over opleidingen in onze Virtual Classroom omgeving? Raadpleeg onze Virtual Classroom pagina op https://opleidingen.ncoi.be/digitaal-leren/virtual-classrooms/ en ontdek de voordelen van een virtuele opleiding.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 uren (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 6 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data