• Wilt u de regels van het omgaan met vakbonden in de openbare sector leren kennen?
 • Wilt u de knepen van het vak leren met betrekking tot het onderhandelen en overtuigen?

Tijdens deze opleiding leert u alle aspecten van het sociaal overleg in de publieke sector. U ontdekt de basisprincipes, de regelgeving en de specifieke aandachtspunten bij een sociaal overleg.

Pluspunten

 • U krijgt een volledig inzicht in de sociale verhoudingen binnen de openbare sector en wisselt uw ervaringen hieromtrent uit met de andere deelnemers.
 • U krijgt inzichten die u kunnen helpen om het sociaal overleg waarbij u betrokken bent, beter te laten verlopen.
 • U leert kritisch te kijken naar hoe u tot nu toe omging met de vakbonden en wat u daaraan wilt veranderen.

Uw resultaten

Na deze opleiding:

 • kent u het syndicaal statuut en weet u wat in welke vergadering op welke manier moet besproken worden,
 • weet u welke procedures gevolgd moeten worden en hoe u dat doet,
 • kent u uw rechten en plichten en deze van de vakbondsafgevaardigden,

Bestemd voor

 • mandatarissen van administratieve overheden die met de vakbonden aan tafel zitten
 • ambtenaren die als technici mee vergaderen met de vakbonden
 • ambtenaren die het secretariaat van die vergaderingen voor hun rekening nemen
 • personeelsverantwoordelijken
 • personeelsdirecteurs
 • hr-managers
 • leidinggevenden

Iedereen die verantwoordelijk is voor het sociaal overleg in de publieke sector.

"

De docent is een zeer goede spreker met een uitgebreide kennis van het vakbondsstatuut. Weinig mensen kennen deze materie ten gronde.

"
Frieda Van Roost, juridisch adviseur, Vlaamse Overheid - Agentschap Overheidspersoneel

Programma

1. Het syndicaal statuut

 • Basisprincipes en toepassingsgebied
 • Onderhandelen en overleg
 • Onderhandelingscomités (alsook Comité A, B en C)
 • Overlegcomités (HOC, TOC, BOC, SOC)
 • Erkende en representatieve vakbonden
 • Onderhandeling- en overlegmateries
 • Vakbondsafgevaardigden (mandaat, rechten en plichten)
 • Aard en resultaten van de plicht tot onderhandelen en overleg
 • Beheer van de sociale diensten en de rol van de bemiddelaar

2. Onderhandelen

3. Case: Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, Wetteren, Geraardsbergen

In 2008 besliste de Algemene Vergadering van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis omwille van budgettaire redenen om personeelsleden niet meer statutair te benoemen. Gevolg: grote sociale onrust en een 8-daagse ononderbroken staking in maart 2009. Sindsdien werden er heel wat stappen ondernomen om te komen tot een beter sociaal klimaat binnen het ziekenhuis. Vandaag staat het uitwerken van een nieuw personeelsstatuut op de agenda. Hilde Van Sompel, directeur Personeelszaken van het ziekenhuis, deelt met u hoe ze deze sociale onderhandelingen heeft aangepakt. Ze brengt aan welke acties ze ondernam om de sociale relaties binnen het ziekenhuis te verbeteren en hoe het nieuw personeelsstatuut tot stand kwam.

Docent(en)

D_01386.jpg
Geert Dewulf

Geert Dewulf is directeur personeel en organisatie bij het FAGG. Hij behaalde het brevet van opleidingsdirecteur bij de federale overheid en is gewezen secretaris van verschillende onderhandelings- en overlegcomités bij de federale overheid en in het bijzonder van Sectorcomité XIV. Hij is auteur over het topic personeelsstatuten en schrijft mee aan de Kluwer uitgave ‘Het vakbondsstatuut van het overheidspersoneel’. Hij doceert bij verschillende instanties zoals de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën, het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, …

Lees meer
D_03454.jpg
Hilde Van Sompel

Hilde Van Sompel werkt sinds 2001 in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, Wetteren, Geraardsbergen. In 2008 zette zij de stap naar de functie van directeur personeelszaken. Binnen die functie begeleidde zij een achtdaagse staking en nam ze de nodige stappen om te komen tot een gezond sociaal klimaat binnen het ziekenhuis.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 508 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data