Onderzoek wijst uit dat organisaties met meer culturele diversiteit:

 • een hogere return on equity halen;
 • meer innovatieve producten en diensten uitbrengen;
 • verstandigere beslissingen maken.

Doelstellingen

U bent ervan overtuigd dat u vandaag bij de selectie en promotie van medewerkers enkel rekening houdt met de relevante competenties? Bent u daar wel zeker van?

Implicit bias zijn onbewuste stereotypes en vooroordelen. Deze onbewuste vooroordelen en stereotypes zorgen ervoor dat we de kandidaten waarmee we meer affinitieit voelen en waarmee we ons kunnen identificeren bevoordelen. 

U kunt implicit bias minimaliseren met de juiste structuren en de juiste processen in uw organisatie. Op die manier zorgt u ervoor dat de juiste keuze (de keuze voor het beste talent) ook de gemakkelijkste keuze wordt. Tijdens deze opleiding ontdekt u hoe u dat precies aanpakt. U leert onder andere hoe u beroep doet op de laatste nieuwe gedragsinzichten en de keuze-architectuur (framing en nudging). 

Pluspunten

 • U vertaalt het geleerde meteen naar de praktijk. U krijgt de nodige praktische tools en templates om op uw werkplek te gebruiken.
 • Er is voldoende ruimte voor vragen en feedback.
 • U werkt uw persoonlijk actieplan uit.
 • U ontdekt de allerlaatste wetenschappelijk onderbouwde methoden en technieken.

Uw resultaten

 • U kent de effecten van menselijke denkfouten op selectie- en promotieprocessen.
 • U begrijpt uw eigen gedrag en dat van uw collega's beter.
 • U kent de nieuwste methodes en technieken om implicit bias in uw organisatie tegen te gaan en weet waarom deze technieken effectief zijn.
 • U weet welke praktische stappen u kunt zetten om de diversiteit in uw organisatie te verhogen en het beste talent te kiezen.

 

Bestemd voor

managers en medewerkers rekrutering en selectie

medewerkers van een uitzend- en/of selectiebureau

human resources managers

human resources business partners

professionals die heel regelmatig selectie-interviews afnemen

Programma

Valkuilen van ons denken en hun impact op hr

 • Hoe werkt ons brein? Systeem-1 en systeem-2-denken.
 • De sluipwegen van ons brein. Welke systematische denkfouten maken het ons moeiijk om verstandige beslissingen te nemen.
 • Welke belangrijke denkfouten spelen er in hr? Hoe kunnen we hiertegen ingaan?

U krijgt tools en technieken waarmee u een vooruitstrevend hr-beleid uittekent dat rekening houdt met het effect van menselijke denkfouten.

Implicit bias in uw organisatie tegengaan

 • Impicit bias bij uzelf en in uw organisatie. Waarover gaat het?
 • Hoe implicit bias diversiteit in uw organisatie tegengaat.
 • Het belang van diversiteit in een team en organisatie: menselijk, productiviteit, besluitvorming, innovatie.

Nieuwe methodieken voor selectie en promotie

 • Welke valkuilen van ons denken beïnvloeden het proces van werving en selectie?
 • Implicit bias verder uitgediept.
 • Methoden die u moet vermijden omdat ze teveel ruimte laten voor onbewuste vooroordelen en stereotypes.
 • Hoe hebben toonaangevende internationale bedrijven hun werving, selectie en promotie aangepast op basis van gedragsinzichten?
 • Hoe vertaalt u deze inzichten naar uw eigen organisatie?

Aan de hand van cases en concrete tools leert u om bias en denkfouten in het wervings- en selectieproces te minmaliseren en zo het beste talent binnen te halen.

Docent(en)

cr-01848733
Els Compernolle

Els Compernolle is een ervaren en enthousiaste trainer met een passie voor mensen. Nieuwsgierigheid vormt de rode draad in alles wat ze doet: Els is gefascineerd door gedrag van mensen en organisaties en wil begrijpen waarom de ene aanpak wél werkt en de andere niet. In haar opleidingen verwerkt Els de laatste kennis uit de gedragseconomie, neurowetenschappen en cognitieve psychologie in wetenschappelijk onderbouwde – maar toegankelijke en praktijkgerichte – opleidingen. Els geeft regelmatig training in binnen- en buitenland en aan prestigieuze universiteiten zoals de London School of Economics en University College Dublin.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data