Als hr-professional of lijnmanager moet u vaak gedrag en potentieel van medewerkers beoordelen o.a. bij:

 • de selectie van interne en externe medewerkers
 • potentieelbeoordeling
 • loopbaanbegeleiding: peiling van opleidings- en trainingsbehoeften
 • management development
 • team role assessment

Om deze taken te vervullen kunt u een beroep doen op een externe partner, maar deze zijn duur en tijdrovend. Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om assessments op uitvoerend en op middenkaderniveau door interne medewerkers te laten uitvoeren. Men koopt assessment-oefeningen aan en gaat vervolgens aan de slag. Een kwaliteitsvol en betrouwbaar assessment vraagt echter specifieke kennis en vaardigheden.

Tijdens deze training leert u een systematische procedure aan, waarmee u de vaardigheden en de gedragskenmerken van mensen in kaart kunt brengen en evalueren. Uw trainers hebben veel ervaring met de assessment center methode en delen hun kennis en vaardigheden met u.

Zo bent u er zeker van dat de assessments die door u worden uitgevoerd kwaliteitsvol en objectief zijn.

Doelstellingen

Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot junior assessor. U leert hoe u een assessment center opzet en begeleidt. Op een zeer interactieve manier ontdekt u de universele assessment methode die vandaag gebruikt wordt bij rekrutering, selectie en loopbaanbegeleiding. Deze dag bestaat uit 50 % theorie en 50 % praktijk. U maakt kennis met de verschillende rollenspelen, de observatie en de beoordelingsmethodiek. Door de theorie te koppelen aan de praktijkoefeningen leert u vaardigheden aan die u tijdens het afnemen of interpreteren van assessments verder kunt verfijnen. Zo leert u op een objectieve en gestandaardiseerde manier naar het gedrag van mensen te kijken en dus de bekwaamheid van uw kandidaten of medewerkers beter in te schatten. 

Pluspunten

 • De opleiding biedt u een uitstekende combinatie tussen theorie en praktijk waardoor u voordelen en valkuilen van en bij het aanwenden van de assessmentmethodiek zelf kunt ervaren.
 • Uw trainer is gespecialiseerd in de materie en kan terugkijken op meer dan 10 jaar ervaring.
 • Dankzij de interactiviteit van deze training leert u uit de ervaringen van uw trainer én van de andere deelnemers.
 • U leert vaardigheden aan die, op basis van een methodiek en oefeningen, doorheen de jaren altijd verder verfijnd en geoptimaliseerd werden.
 • Geen psychologiejargon, wel een concrete methode, praktische technieken, tips en tricks!

Uw resultaten

Na deze opleiding

 • heeft u inzicht in de valkuilen die spelen bij het observeren en evalueren van gedrag.
 • weet u hoe uw eigen persoonlijkheid bepaalt hoe u het gedrag van anderen beoordeelt en hoe moeilijk het is om de 'subjectieve bril' af te zetten.
 • bent u in staat om gedrag op een gestructureerde en objectieve manier te beoordelen.
 • kunt u de rol van assessor opnemen tijdens het assessmentprogramma; u kunt een assessment center observeren en begeleiden
 • hebt u de verschillende fasen van het assessmentproces in de vingers..

Bestemd voor

 • Rekruterings- en selctieconsultants
 • Rekruteerders in bedrijven.
 • Alle medewerkers binnen alle domeinen en op alle niveaus (hr, lijn- en algemeen management, directie) die worden betrokken bij het beoordelen en evalueren van het gedrag van mensen.

Er is geen voorkennis van assessment vereist.  Een voorkennis van hrm en/of rekruterings- en selectietechnieken is gewenst.

"

Zeer goede basisopleiding.

"
Annick Leclercq, zaakvoerder, Nicky Richmond
"

Heel bruikbare opleiding om kandidaten tijdens de wervingsprocedure nog beter te selecteren en kwaliteiten te beoordelen.

"
Silvia Vandael, coördinator Werving en Selectie, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
"

Top!

"
Peter Roels, psycholoog

Programma

1. De opzet van assessment centers

 • Wat? Rol?
 • Formuleren van doelstellingen
 • Analyseren van de functie
 • Bepalen van de gedragscriteria
 • Tools: interview, rollenspelen, intelligentietests, persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Hoe competenties bepalen en de daarbij passende oefeningen zoeken?
 • Evalueren, rapporteren en informeren

2. Het beoordelingsproces (ORCWE)

 • Observeren en registreren
 • Hoe neutraliteit bewaren?
 • Classificeren
 • Waarderen en evalueren: hoe? valkuilen?

3. Rollenspeltechniek

 • Gebruik maken van het driefasenmodel

4. Oefeningen

 • Het gedrag tijdens een assessmentoefening observeren en beoordelen
 • Onze eigen subjectiviteit herkennen
 • Welke cometenties zijn belangrijk voor welke functies?
 • Hoe een assessment voorbereiden als assessor?
 • Hoe komen we tot de rapportering en het besluit?
 • Tips en tricks

Docent(en)

D_03128.jpg
Raf Vanzeer

Raf Vanzeer is director bij beopldd Belgium. Zijn expertise op vlak van design en implementatie van mens- en organisatieprojecten is onnavolgbaar. Hij treedt ook vaak op als klankbord en executive coach voor CEO’s, hr-directors en hr-businesspartners. Daarvoor werkte Raf onder meer bij Capco waar hij de hr en Core Business Support uitbouwde voor de regio Eurazië.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

Deze module is de eerste module van de assessoren training. Om het Leadassessor certificaat te behalen dient u module 1 en module 2 te volgen.  Volg de beide modules en krijg 395 euro korting.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Volgt u de volledige opleiding tot lead assessor (2 modules) dan ontvangt u 395 euro korting.

Partner

Andere Modules

Inschrijven

Data