Na deze training kent u de soorten en mogelijke oorzaken van arbeidsverzuim. U weet hoe u arbeidsverzuim binnen uw organisatie cijfermatig in kaart brengt en stelt op basis daarvan een gepast plan van aanpak voor verzuimbeleid op, aangepast aan de nieuwste wetgeving.

Ziekteverzuim in België

 • Het kortdurend ziekteverzuim blijft al vele jaren ongeveer hetzelfde.
 • Het aantal langdurig zieke werknemers is de laatste tien jaar met bijna 50 % gestegen. Deze stijging is algemeen. Ze is zichtbaar in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, bij arbeiders en bedienden en in zowat alle sectoren.
 • Werknemers die langer dan 3 maanden afwezig zijn op het werk hebben minder dan 50 % kans om probleemloos terug te keren.

Deze opleiding reikt u concrete richtlijnen en instrumenten aan om het verzuim daadwerkelijk te verlagen, via de opbouw van een pro-actief verzuim- of aanwezigheidsbeleid conform de wetgeving 're-integratie van arbeidsongeschikte werknemers' die op 1 januari 2017 ingrijpend wijzigde.

U ontdekt de basisvoorwaarden en randcondities voor zowel het opzetten en implementeren van een verzuimbeleid maar ook voor het voeren van effectieve verzuimgesprekken. U krijgt zicht op mogelijke bronnen, oorzaken en consequenties van ziekteverzuim en bent zich bewust van uw rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende of coach in de integrale aanpak van verzuim binnen uw organisatie en/of afdeling.

Doelstellingen

Vertrekkend vanuit het algemeen kader over absenteïsme ontdekt u hoe u in uw eigen bedrijf aan de slag kunt gaan. U keert huiswaarts met:

 • tips over het kaderen van een verzuimbeleid
 • technieken om een absenteïsmebeleid te implementeren en toe te passen in de praktijk.

Het re-integratietraject voor de langdurige zieken wordt als een integraal deel van het verzuimbeleid behandeld en gestoffeerd.

Tijdens deze opleiding leert u de vaardigheden om absenteïsme op een correcte en menswaardige manier aan te pakken. Deze tips & trics kunnen er voor zorgen dat uw verzuimbeleid een hefboom wordt in het realiseren van een gezondere organisatie.

Pluspunten

Deze training vraagt de actieve deelname van alle deelnemers. Aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen leert u de juiste houding en oefent u de nodige gespreksvaardigheden in. U krijgt krachtige feedback en praktische tips en adviezen op uw concrete vragen.

Uw resultaten

Na deze training:

 • kent u de soorten en oorzaken van arbeidsverzuim.
 • brengt u het arbeidsverzuim binnen uw organisatie cijfermatig in kaart.
 • stelt u een plan van aanpak voor verzuimbeleid op.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot iedereen die een concrete invulling wil geven aan zijn verzuimbeleid.

 • personeelsdirecteur
 • hr-medewerker
 • hr-coördinator
 • preventie-adviseur
 • leidinggevende
 • algemeen directeur
 • zaakvoerder of bedrijfsleider
"

Deze training heeft me voortdurend geboeid door zijn eenvoud en luchtigheid: eenvoudig door de praktische inhoud en geen overdaad aan theoretische beschouwingen; luchtig door het plezier waarmee gesprekstechnieken worden aangeleerd.

"
Alex Deruijter, personeelschef, Fedasil - Federaal Agentschap

Programma

We starten deze training met een algemene omkadering omtrent ziekteverzuim, zodat u een duidelijk zicht krijgt op mogelijke bronnen en consequenties van deze problematiek.

Vervolgens worden aan de hand van rollenspelen en eigen praktijkervaringen de juiste houding en de nodige gespreksvaardigheden ingeoefend. Elke situatie wordt nadien besproken en gevolgd door praktische tips en adviezen. 

A. Verzuimbeleid

 • Visie op absenteïsmebeleid: wat is het? wat is het niet?
 • Verzuim: wat is dat? Welke soorten verzuim bestaan er?
 • absenteïsmecijfers, meetinstrumenten en een goede cijferrapportering
 • Waarom aandacht schenken aan verzuim? (Kost van verzuim)
 • Mogelijke oorzaken van verzuim
 • Hoe kunt u de oorzaken van verzuim detecteren?
  • Tijdig (h)erkennen van signalen van burn-out
  • opsporen van mogelijke structurele oorzaken
 • Kader van absenteïsmegesprekken in het verzuimbeleid
 • Belang van de rol van de leidinggevende

1. Het uitwerken van een proactief verzuimbeleid

 • Hoe kunt u een efficiënt absenteïsmebeleid uittekenen?
 • Welke stappen moet u zetten bij de implementatie van uw verzuimbeleid?
 • Hoe kunt u absenteïsme voorkomen, bijsturen en begeleiden?
 • Rollen en verantwoordelijkheden: wat zijn de taken en rollen van de lijnverantwoordelijke en hr?
 • Welke verzuimgesprekken zijn essentieel?
 • Hoe creëert u het nodige draagvlak en zorgt u ervoor dat medewerkers zich voldoende betrokken en geïnformeerd voelen?
 • Hoe betrekt u de vakbonden bij uw verzuimbeleid?
 • Hoe gaat u om met mogelijke weerstand?
 • Hoe gaat u om met medewerkers met een burn-out?
 • Re-integratie van langdurig zieken: hoe pakt u dat aan? Wat zijn uw verplichtingen als werkgever in het nieuwe re-integratiebeleid?

Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het gewenste verzuimbeleid, die na feedback van de groep en de trainer eventueel verder uitgewerkt kunnen worden.

B. Verzuimgesprekken

Volgende gesprekken komen aan bod:

 • ziekmeldingsgesprek
 • contactgesprek
 • terugkomgesprek
 • reïntegratiegesprek
 • verzuimgesprek naar aanleiding van frequent verzuim 

Volgende aspecten worden daarbij geoefend:

 • Voorbereiden van het gesprek
 • Soorten vragen bij een verzuimgesprek
 • Valkuilen en aandachtspunten
 • Moet u in het gesprek argumenteren of niet?
 • Hoe omgaan met weerstand?
 • Gesprekstechnieken
 • Hoe een gesprek afronden
 • Hoe feedback geven
 • Hoe het gesprek samenvatten
 • Afronden van het gesprek: afspraken maken voor de toekomst 

C. Integratietraject langdurig zieken

 • Wat zijn de verschillende fasen in het traject
 • Wie heeft welke verantwoordelijkheden
 • Wat zijn de mogelijkheden en waar moet ik op letten 

Breng uw eigen materiaal omtrent verzuim mee, zoals:

 • Uw arbeidsreglement
 • Uw verzuimcijfers
 • Bestaande richtlijnen/policy rond absenteïsme

Docent(en)

Wouter De Koster

Wouter De Koster staat garant voor 30 jaar kennis en ervaring in human resources en organisatieontwikkeling. Hij bouwde die kennis en ervaring op als vormingsverantwoordelijke en vakbondssecretaris bij een werknemersorganisatie, als hr-consultant en als hr-manager. Hij deed een zeer rijke ervaring op met betrekking tot verzuimbeleid, sociaal overleg, ...

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 091 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data