Kijkt u kritisch naar de impact van opleidingsacties? Vindt u het ook zo belangrijk dat ze opleveren, voor uw afdeling en voor uw organisatie?

Medewerkers moeten hun kennen en kunnen up-to-date houden. U weet dat u als leidinggevende een cruciale rol speelt in het leerproces van uw medewerkers.

Maar wist u ook dat de manier waarop u dit aanpakt een cruciaal verschil geeft in het rendement voor uw medewerkers en voor uw organisatie?

Tijdens de workshop ‘Laat de leerinterventies van uw medewerkers meer renderen’ gaan we daar in detail op in.

U leert er hoe u de talenten van uw medewerkers het best kan ontwikkelen en zo uw afdeling naar een hoger niveau tilt.

U krijgt in de workshop verhelderende inzichten en concrete do’s-and-don’ts om het geleerde nadien effectief toe te passen in de werksituatie. Alleen dan kunnen de effecten ervan omgezet worden in financiële baten. U leert hoe u dat kunt verwezenlijken.

Voor, tijdens en na de leerinterventie.

Daarnaast leert u ook welke leerinterventies u als leidinggevende kunt inzetten. U hebt de keuze uit meerdere leerinterventies, kiest de meest geschikte, en ervaart hoe u elke vorm het best in de praktijk aanpakt.

Uw resultaten

 • U maximaliseert het effect van een opleiding bij uw medewerkers door de juiste stappen te zetten voor, tijdens en na de opleiding.
 • U kiest welke leerinterventies het meest geschikt zijn in functie van de specifieke vraag in uw afdeling.
 • U leert hoe u de implementatie van de trainingsresultaten correct opvolgt.
 • U zorgt ervoor dat het geleerde ook effectief wordt toegepast. Zo dragen de leerinterventies effectief bij tot het succes van uw afdeling.
 • U beoordeelt het nut van leerinterventies in functie van uw bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen.
 • U leert hoe u leerinterventies gericht kiest voor specifieke werknemers, bijvoorbeeld pas aangeworven medewerkers, diverse generaties op uw werkvloer, …
 • U traint uw coachingsvaardigheden om uw medewerkers nog beter te helpen bij de realisatie van hun Persoonlijk Development Plan.

Bestemd voor

Deze workshop is bedoeld voor elke leidinggevende die de bestendige groei van zijn of haar medewerkers én van zijn organisatie voor ogen heeft. Deze workshop focust op de verant woordelijkheid en de rol van leiding gevenden in het rendabel maken en houden van leerinterventies.

Programma

1. Wat kenmerkt succesvol leren en waarom levenslang leren?

2. Welke leerinterventies kunt u inzetten?

 • Training:

Wat doet u als manager voor, tijdens en na een training om de impact ervan te maximaliseren?

 • Personal Development Plan (PDP)

Kritische succesvoorwaarden van een PDP. Hoe faciliteert u bij de opmaak van een PDP? Hoe houdt u het PDP levendig? Hoe evalueert u het PDP van uw medewerkers?

 • Coaching:

Wat verstaan we onder coaching? De GROW-methodiek als basistool om efficiënt te coachen

 • Mentoring:

Wat verstaan we onder mentoring? Wanneer inzetten?

 • Werkplekleren:

Welke vormen van werkplekleren zijn er en wanneer zet u werkplekleren efficiënt in? Hoe volgt u dit proces op?

3. Leren bij specifieke doelgroepen

 • Individuele leerstijlen:

Herken uw eigen leerstijl en die van uw medewerkers (leerstijlen van KOLB)

 • Diverse generaties op de werkvloer:

Zijn hun leernoden en leerstijlen verschillend? Hoe gaat u er mee om als lijnmanager?

 • Hoe zorgt u er voor dat nieuwe medewerkers zo efficiënt mogelijk de kennis en vaardigheden verwerven om snel succesvol te zijn?

4. De effecten meten van een leerproces

 • Hoe gaat u na of het vooraf gewenste effect van de leerinterventie bereikt is?
 • Verifiëren of het geleerde achteraf wordt toegepast in de werksituatie
 • De veranderingen meten in businessresultaten die resulteren uit de leerinterventie

De trainingsaanpak is interactief en praktisch georiënteerd. Als deelnemer wordt u voortdurend uitgenodigd en getriggerd om kritisch na te denken over uw eigen praktijk. U wisselt uw ervaringen uit met collega-leidinggevenden wat erg verrijkend werkt. De praktijkervaring van uw trainer zorgt ervoor dat u vele concrete tips en ideeën opdoet. Maar wat meer is: u krijgt gegarandeerd zin om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan!

Enkel incompany

Van deze opleiding zijn momenteel geen open sessies ingepland. Wij bieden ze wel incompany aan. Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats?
Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker.