Hoeveel personeel hebt u nu eigenlijk nodig voor uw onderneming? Met te veel fte’s of fulltime-equivalenten verspilt u uw middelen. Met te weinig mankracht loopt u dan weer businessopportuniteiten mis.

Laat uw personeelsbehoefte niet bepalen door uw eigen buikgevoel, of door verzuchtingen van uw werknemers. In de opleiding ‘Personeelsbehoefteplanning in de praktijk’ leert u uw fte-planning opstellen met objectieve parameters.

Elke fte telt

Elke fte betekent hoge arbeidskosten. Garandeer daarom met deze opleiding dat u iedere werkkracht zo efficiënt mogelijk inzet:

 • U meet de werklast in uw onderneming, en vertaalt die naar het juiste aantal fte’s.
 • U gaat na of iedere medewerker op de juiste plaats zit.
 • U stelt een fte-planning op met objectief meetbare parameters.
 • U houdt ook rekening met de kwaliteit van uw producten en/of diensten wanneer u uw personeelsbehoefte bepaalt.
 • U overtuigt anderen in uw onderneming van het belang van een berekende fte-planning.
 • U gebruikt de ‘procesgebaseerde werklastberekening’ als een tool om processen, functies en het aantal fte’s strategisch te optimaliseren.

Fte-planning: uw voorwaarde voor succes

Veel ondernemingen verspillen 20 tot 40 procent van hun personeelskosten. De reden? Te veel fte’s. Anderen missen dan weer omzet door te weinig mankracht. Met de opleiding ‘Personeelsbehoefteplanning in de praktijk’ vindt u de juiste balans. Zodat uw bedrijfsdoelstellingen beter gerealiseerd kunnen worden.

Pluspunten

 • Een praktijkopleiding met een case als rode draad.
 • Het personeelsplan wordt gepositioneerd als beleidsinstrument.

Bestemd voor

 • hr-professionals
 • leidinggevenden
 • business unit managers
 • bedrijfsleiders
 • algemeen directeuren

Deze opleiding wil de verantwoordelijken voor het aanwervingsbeleid in een organisatie helpen om hun beslissingen objectief te onderbouwen en altijd kritisch te blijven ten opzichte van de inzet van de medewerkers van de organisatie.

"

Praktisch en toepasbaar op eigen omgeving. De opleiding bezorgt de cursist nieuwe inzichten en geeft tevens praktiche tools mee voor eigen gebruik. De toelichting van de principes en tools om capaciteitsbepalingen te doen zijn bruikbaar in eigen bedrijf.

"
Erik Vanhauwaert, operational manager, Talboom PharmaChem

Programma

1. Wanneer zijn werklastmeting en personeelsbehoefteplanning aangewezen?

 • Als beleidsinstrument
 • Als hr-instrument

2. Hoe wordt werklast gemeten?

 • Uitvoeren van een taakinventarisatie
 • Registratie met PDA's
 • Praktische voorbeelden en templates

3. Hoe wordt procesgebaseerde werklast berekend?

 • De basisformule
 • De impact van de variabiliteit, de complexiteit en de kwaliteit van de producten en/of diensten?
 • Gebruik van benchmarks
 • Oefening

4. Hoe kunt u een plan rond personeelsbehoefte verkopen?

 • Scherpstellen van de doelstellingen van het personeelsbehoefteplan
 • Communicatie bij de start en tijdens de opmaak van het plan

5. Hoe kunt u werklastmeting en -berekening als component van een modern personeelsbeleid koppelen aan functiebeschrijvingen en competentiemanagement?

 • Functiebeschrijvingen opstellen en een geschikte organisatiestructuur bepalen
 • Personeelsbehoefteplanning verankeren in de werking.

6. Hoe kunt u een fte-plan omzetten in een operationele planning?

 • Bepalen van geschikte uurroosters
 • Methodes om de operationele fte-planning te optimaliseren
 • Oefening

Docent(en)

D_03375.jpg
Steven Bauwens

Steven Bauwens is consultant bij MÖBIUS en is gespecialiseerd in het begeleiden van privé- en overheidsorganisaties bij verbeteringstrajecten van uiteenlopende aard: procesanalyse en procesbeheer, personeelsplanning, procesgerichte arbeidsregimes, ontwikkelen van organisatiestructuur, optimalisatie en simulatie van bedrijfsprocessen, opzetten van beslissingsondersteunende modellen, analyses voor kostenreductie en kostenherverdeling en opzetten van organisatiecultuuronderzoeken.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data