Maak uw loonbeleid op maat van de nieuwe medewerker

De manier waarop u beloont heett een grote impact op het gedrag en de prestaties van uw medewerkers.

De nieuwe medewerker verwacht ook niet-financiële verloning zoals work-life balance, persoonlijke ontwikkeling, …

De basisopleiding compensation and benefits manager beantwoordt uw vragen over:

 • hoe verloning en beloning bijdragen aan de strategische doelstellingen van uw organisatie.
 • hoe een goede loonstructuur eruitziet, en hoe u dat opzet.
 • hoe u een correcte en motiverende financiële en niet-financiële verloning uitwerkt.
 • hoe u verloning aan prestaties koppelt.
 • hoe u communiceert over uw verloning (intern en extern).

Doelstellingen

Een beloningsbeleid dat de motivatie en productiviteit verhoogt

Tijdens deze basisopleiding leert u alle aspecten van een goede compensation and benefits aanpak. U ontdekt de kennis en de vaardigheden die u nodig hebt om een strategisch loonbeleid op te zetten en te implementeren.

Uw resultaten

Na deze opleiding:

 • kent u alle componenten van een motiverend, consistent en marktconform loonbeleid.
 • weet u hoe u financiële en niet-financiële verloning strategisch inzet.
 • kunt u uw performance management koppelen aan uw verloningsbeleid.
 • weet u hoe u uw compensation and benefits beleid intern en extern positioneert.
 • schat u in hoe marktconform uw eigen compensation and benefits aanpak is.

Programma

STRATEGISCH BELONEN

A. De methodologie

U ontdekt hoe u met een goede beloningsstrategie bijdraagt tot de organisatiedoelen. U leert hoe u ervoor zorgt dat u beloont wat uw organisatie wilt belonen.

Volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe draagt u met beloning bij tot het bereiken van de organisatiedoelstellingen?
 • Hoe worden uw medewerkers productiever?
 • Wat wilt u met uw medewerkers bereiken?
 • En hoe gaat u om met de verwachtingen van de 'nieuwe' medewerker inzake verloning? (auto, maaltijdcheques, opleidingen, …)

B. De workshop

Na een grondige analyse brengt u de cruciale contextvariabelen in kaart en vertaalt u ze naar uw eigen organisatie.

U krijgt een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe start u met het opzetten van een reward strategie?
 • Wat zijn de laatste trends? Passen ze wel bij uw organisatie? En hoe past u ze toe?
 • Hoe zet u een strategie op die rekening houdt met uw organisatiedoelen én met de realiteit?

C. Het beslissingsproces

Alles belonen is onmogelijk. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. U ontdekt hoe u een reward strategie opstelt. U ontdekt waar de focus van de reward strategie moet liggen en hoe u de fit met de organisatie en de organisatiedoelstellingen garandeert.

 

BASISELEMENTEN VAN EEN COMPENSATION AND BENEFITS BELEID

A. De loonstructuur

U ontdekt hoe u de conceptuele verloningsstrategie vertaalt naar een concrete verloningsstructuur. U ontdekt de 4 parameters van een goede rewardstrategie.

B. Jobgrading & benchmarking

U ontdekt hoe u met jobgrading en benchmarking zorgt voor een correcte functieverloning.

Functieclassificatie is een stevige basis voor uw loonbeleid. Op basis van een objectieve functiewegingsmethodiek bepaalt u de meerwaarde van de functies voor uw organisatie. Daarna kunt u de verloning eraan koppelen.

Met benchmarking vormt u zich een beeld van de markt en kunt u inschatten hoe concurrentieel uw verloning is ten opzichte van uw concurrenten. Een gap analyse verduidelijkt de pijnpunten en sterktes van uw huidig verloningssysteem.

 

PERFORMANCE MANAGEMENT

U ontdekt hoe u via performance management de link legt tussen prestaties en verloning. U gaat aan de slag met een systeem dat een hulpmiddel is voor hr en de leidinggevenden om het potentieel binnen de organisatie naar boven te brengen en om een resultaatgerichte bedrijfscultuur te implementeren.

Volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe ziet een goed performance management systeem eruit?
 • Wat mag u verwachten van de leidinggevenden en welke competenties hebben zij nodig?

 

VASTE EN VARIABELE VERLONING

 

FLEXIBLE BENEFITS

U ontdekt een pragmatische aanpak van flexible rewards. From start to finish of hoe u eenvoudig een maximale impact realiseert!

De nieuwe generatie werknemers verwachten van u flexibiliteit, ook in uw loonbeleid.

Hoe krijgt u de vraag tot meer work/life balance, flexibiliteit en fiscale optimalisatie in lijn met een ontbrekend wettelijk kader en hogere pensioenleeftijden?

Welke mogelijkheden hebt u met cafetariaplannen, flexible rewards, mobiliteitsbudget?

 

COMMUNICATIE EN CHANGE

U krijgt krachtige communicatie- en veranderingstips die u vooruit helpen bij uw verloningsbeleid.

U ontdekt onder andere:

 • hoe u zorgt voor een transparante communicatie over uw compensation and benefits strategie.
 • hoe u de motivatie van uw medewerkers via uw communicatie beïnvloedt.
 • hoe u communiceert conform de noden van de organisatie.
 • hoe u veranderingen doorvoert op het vlak van compensation and benefits.
 • een aantal “best practices”.

Docent(en)

Kristof Van den Elsen

Kristof Van den Elsen is country hr manager bij SGS. Voordien vergaarde hij een ton aan ervaring als hr en compensation and benefits manager bij GDF Suez, Eternit en Deutsche Bank en Bpost. Hij is expert in functieclassificatie, strategic hr, reward, compensation and benefits, development, ...

Lees meer
cr-01845429
Henk Debrock

Henk is VP Compensation & Benefits bij Bekaert. Hij leidt een centraal gespecialiseerd team en regionale teams in Europa, China, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten die alle aspecten van compensation en benefits behandelen zoals job grading, compensation, incentives, benefits, internationale tewerkstelling en aandelengerelateerd belonen. Voordien was Henk tewerkgesteld in compensation & benefits leidinggevende posities bij Arthur Andersen, General Electric, Lernout & Hauspie, Ingram Micro en Johnson Controls.

Lees meer
Hannelore Blondia

Hannelore Blondia is manager talent management bij Hudson. Voordien begeleidde zij grote en kleine bedrijven bij hun hrm- en rewarduitdagingen. Zij is expert in functieclassificatie, strategic reward en compensation and benefits en communicatie- en competentiemanagement.

Lees meer
Bert De Greve

Bert De Greve is business leader organizational talent management bij Hudson. Voordien begeleidde hij gedurende 13 jaar grote en kleine bedrijven bij hun hrm- en rewarduitdagingen. Hij is expert in functieclassificatie, strategic reward en compensation and benefits competentiemanagement en organization design.

Lees meer
D_02215.jpg
Koen Van Meensel

Als lid van het nieuw opgerichte Global Center of Expertise for Total Rewards bij Johnson Controls bekleedt Koen Van Meensel vandaag een rol als director global incentives. Hij overziet alle variabele verloningsprogramma’s van Johnson Controls en geeft sturing aan alle aspecten van plan design, communicatie en beheer van bonusplannen in het kader van een bredere kijk op verloning. Voordat hij bij Johnson Controls begon in januari 2012, deed Koen een brede internationale compensation and benefits ervaring op bij bedrijven zoals Donaldson, Exxonmobile en Bekaert.

Lees meer
cr-00089960
Petra Vandendriessche

Petra Vandendriessche is sinds 2007 hr-verantwoordelijke bij de Nationale Loterij. Hiervoor werkte ze binnen Human Capital Consultancy bij PwC en Deloitte. Zij definieert hr-projecten altijd vanuit de toegevoegde waarde aan de business, met de nodige pragmatiek en veel aandacht voor communicatie. De aandachtspunten van vandaag zijn: welzijnsbeleid, het stimuleren van intrinsieke motivatie en het creëren van een bedrijfscultuur zonder maskers zodat iedereen kan thuis komen op het werk.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 2 381 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • VOV Vlaams Opleidingsverlof, 32 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data