Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) werd ingevoerd door de antiwitwaswetgeving van 18 september 2017.

In het register moeten de wettelijke vertegenwoordigers informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trust en fiducieën of ermee vergelijkbare juridische entiteiten registeren.

De praktische modaliteiten van het UBO-register kende tal van problemen en moeilijkheden.  De termijn voor de registratie werd na herhaaldelijk uitstel uiteindelijk vastgesteld op 31.12.2019.  

Omdat het wetgevend kader geen antwoord bood aan heel wat vragen uit de praktijk, werden er al verschillende FAQ’s gepubliceerd waarin de administratie van de thesaurie dieper ingaat op een aantal praktische vraagstukken.

Maar ook de wetgever heeft ondertussen via de Wet van 20 juli 2020 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten het juridisch kader aangepast en verfijnd. Via het KB van 23 september 2020 heeft de wetgever tevens de werkingsmodaliteiten aangepast.   

Een van de belangrijke aanpassingen betreft de verplichting voor informatieplichtigen om vanaf 11 oktober 2020 via het online platform elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Informatieplichtigen die voor 11 oktober 2020 zijn geregistreerd hebben tot 30 april 2021 om de documenten op te laden. 

Tot en met 31 december 2019 heeft de administratie geen effectieve sancties toegepast.  De Algemene Administratie van de Thesaurie heeft in 2021 ondertussen een aanvang genomen om alle Belgische entiteiten aan te schrijven die nog geen of een onvolledige UBO-registratie hebben uitgevoerd. Wie geen gevolg geeft aan deze aanmaning dreigt een boete te krijgen.

Tijd om dus nog eens de verschillende (nieuwe) verplichtingen te bespreken.

Bestemd voor

  • ondernemers
  • accountants
  • adviseurs & begeleiders van vennootschappen
  • belastingconsulenten
  • bedrijfsleiders
  • zaakvoerders

 

Docent(en)

Dave Van Moppes

Dave van Moppes is advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Tax Lawyers. Hij combineert een fiscale procedure- en adviespraktijk inzake directe belastingen met het fiscaal strafrecht en het vennootschapsrecht. Dave heeft een bijzondere expertise ontwikkeld inzake witwaswetgeving. Hij is lid van de Association of Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) en behaalde als eerste Belgisch fiscaal advocaat het wereldwijd erkende certificaat van Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). Als Data Protection Officer heeft Dave een doorgedreven kennis en kunde op het gebied van data protection met focus op de Belgische en Europese privacywetten, standaarden en praktijken.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Documentatie:

Deze zal digitaal via het platform beschikbaar worden gesteld.

Accreditatie:
  • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data