Onze economie evolueert meer en meer in een internationale richting. Als gevolg hiervan moeten fiscale vragen alsmaar meer vanuit een internationaalrechtelijk standpunt worden beoordeeld, rekening houdend met meerdere fiscale wetten en regels. Ook cijferberoepers worden meer en meer met dossiers geconfronteerd waarin internationale fiscale aspecten vervat zijn. Een basiskennis van het internationale fiscale recht is dan ook cruciaal om dergelijke dossiers goed te kunnen behandelen. Deze opleiding helpt je om een eerste inzicht te verwerven.

Doelstellingen

In een dubbelbelastingverdrag spreken staten af hoe de heffing van hun belastingen op elkaar wordt afgestemd, met als voornaamste doel om internationale dubbele belastingen maar ook het ontlopen van belastingen te voorkomen. Belastingverdragen zijn deel van het belastingrecht en meer in het bijzonder van het internationale belastingrecht. België heeft met ca. 100 landen een belastingverdrag gesloten. In deze opleiding verwerf je basisinzicht in het internationale fiscale recht.

Programma

Aan de hand van de bespreking van dit verdrag komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 • Wie kan beroep doen op een dubbelbelastingverdrag?
 • Wie kan als fiscaal inwoner worden beschouwd?
 • Wanneer bestaat er een vaste inrichting in de andere staat en ben ik daar belastbaar?
 • Waar worden onroerende goederen belast?
 • Waar wordt ondernemingswinst belast?
 • Hoe worden dividenden, interesten en royalty’s belast?
 • Welke staat mag meerwaarden belasten?
 • Waar worden bezoldigingen en inkomsten uit vennootschapsleiding belast?

De bespreking is telkens op dezelfde wijze opgebouwd:

 • Wat zegt het Belgische modelverdrag?
 • Wat bepaalt het verdrag met onze tien belangrijkste handelspartners (alle buurlanden inbegrepen)?
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Verwerking in de Belgische aangifte personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners

Docent(en)

d_04051
Peter Van Rompaey

Peter Van Rompaey is belastingconsulent en vennoot bij RSM Belgium. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in Belgische en internationale fiscaliteit (waarvan 10 jaar als belastingcontroleur en 20 jaar binnen internationaal actieve advieskantoren). Hij is ervaren in meerdere economische sectoren. Hij is auteur van het Internationaal Fiscaal Zakboekje (Wolters Kluwer) en van andere diverse fiscale publicaties. Peter is regelmatig gastdocent op seminaries.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 806 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Aan de hand van een presentatie van ca. 250 slides geeft de docent je een overzicht van de belangrijkste aspecten inzake internationale fiscaliteit.

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 6 uren
 • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 6 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data