De Fiscale Club biedt u een permanente opvolging inzake directe belastingen. In 7 sessies worden de meest actuele wetgeving, wijzigingen, arresten, circulaires, parlementaire vragen én commentaren inzake directe belastingen toegelicht. Daarnaast worden de belangrijkste artikels uit diverse fiscale nieuwsbrieven besproken en becommentarieerd.

Tekent u in op een Fiscale Club, dan kunt u op beide oren slapen. U blijft up-to-date binnen uw vakdomein. U wordt op de hoogte gebracht van alle nieuwigheden binnen uw interessegebied. Het nieuws komt dus naar u.

Omdat het niet voor iedereen altijd mogelijk is om aanwezig te zijn op een avondopleiding, bieden wij nu de Fiscale Clubs ook digitaal aan. De topics die tijdens een avondsessies worden besproken, zullen dus nu aan bod komen tijdens het webinar, hetzij in een verkorte versie.

Net zoals tijdens de avondopleiding kan u ook nu feedback vragen in verband met cases en vragen stellen aan de docent.

Bestemd voor

 • ondernemers,
 • accountants,
 • adviseurs & begeleiders van vennootschappen,
 • belastingconsulenten,
 • bedrijfsleiders,
 • zaakvoerders

Programma

 • Wetten:
  • Wet van 17 maart 2019 tot aanpassing van bepaalde federale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen , B.S., 10 mei 2019
  • Wet van 17 maart 2019 tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting , B.S., 3 april 2019
  • Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende , financiële alsook diverse bepalingen , B.S., 22 maart 2019 :
   • Spreiding vrijstelling voor sociaal passief over 5 jaren
   • Vervroeging ATAD interestaftrekbeperking « (30% EBITDA ») naar 2019
   • Carry back van verliezen in de landbou
 • Wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen 2019 I, B.S., 15 mei 2019
  • Technische aanpassing ATAD interestaftrekbeperking (“30% EBITDA”)
  • Vereenvoudiging country by country reporting (notificatieformulie niet meer jaarlijks indienen
 • Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955, B.S., 6 mei 2019
  • Verhoging maximumgrens tax shelter vrijstelling
  • Overdracht niet verleende tax shelter vrijstelling
 • Circulaires
  • Circulaire 2019/C/68 van 18 juli 2019 over de gewestelijke inkomenscompensatievergoedingen bij openbare werken
  • Circulaire 2019/C/99 van 30 september 2019 over het in kosten geboekt disconto op niet afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa en financiële vaste activa
  • Circulaire nr. 2019/C/56 van 28 juni 2019 over de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde ‘valse hybride’ (+ corrigendum van 26 november
  • Circulaire nr. 2019/C/37 over de wijzigingen die inzake “marktrentevoet" werden aangebracht aan de aftrekbaarheid van interesten als beroepskosten
  • Circulaire nr. 2019/C/24 van 19 maart 2019 over de afzonderlijke belastingtarieven die van toepassing zijn op opnemingen die worden verricht op bepaalde vrijgestelde reserves, 19 maart 2019
  • Circulaire 2019/C/132 van 16 december 2019 over de beperkingen van de fiscale aftrekken zoals bedoeld in art. 207 WIB 92
  • Circulaire 2020/C/22 van 29 januari 2020 over de aftrek voor risicokapitaal
  • Circulaire 2020/C/42 van 17 maart 2020 over de receptiekosten gemaakt ter gelegenheid van een publicitair evenement
 • Belastbare gereserveerde winst
  • Overdreven afschrijvingen
  • Taks Shelter
  • Andere onderschattingen van activa of overschattingen van passiva
 • Vrijgestelde gereserveerde winst 
 • Verworpen uitgaven
 • Algemene aftrekvoorwaarden
 • Bespreking verschillende arresten (zoals aftrek appartement in de vennootschap)
 • Niet-aftrekbare autokosten
 • Managementvergoedingen en tantièmes
 • Niet aftrekbare restaurantkosten en receptiekosten
 • Uitgekeerde dividenden
  • Liquidatiereserve
  • Herkwalificatie van interesten in dividenden
  • Terugbetalingen van kapitaal
 •  Aftrek van niet-belastbare bestanddelen
 • Sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut
 • Voordelen van alle aard
 • Aanslag geheime commissielonen 
 • Antimisbruikbepaling

 

Docent(en)

cr-01791625
Roel Van Hemelen

Roel Van Hemelen is partner bij het advieskantoor TaxQuest. Daarvóór was hij Director Business Tax bij het advieskantoor Moore Stephens. Hij doceert fiscale seminaries voor zowel NCOI Learning als Fiscaal Informatief.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 100 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Documentatie:

Deze zal digitaal worden bezorgd.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 1 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data