Wat antwoordt u op de vraag van uw cliënt: “klopt het dat de fiscus mijn duur betaalde advies over internationale optimalisatie meeleest?”

De vraagstelling mag dan wel wat theatraal zijn, maar ze bevat zeker grond van waarheid. Sinds 28 februari 2021 is de Belgische omzetting van de Europese regeling ook in België in werking getreden. Daarbij moeten bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies inderdaad worden gerapporteerd aan de belastingadministratie. Dat is met name het geval zodra een constructie het risico op belastingontwijking of belastingontduiking inhoudt. En dat is veel sneller het geval dan u zou denken. Het is immers de wetgever die definieert in welke gevallen het risico geacht wordt zich voor te doen.

De DAC6-meldingsplicht is eens te meer een bijkomende administratieve verplichting voor het fiscale middenveld. De accountants, fiscalisten, revisoren en tussenpersonen die de constructie bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of de implementatie ervan beheren, zijn aan de verplichting onderworpen. 

En alvorens u de vraag stelt, het antwoord luidt positief: “ja, er zijn boetes voorzien op de niet naleving”.

Tijdens het webinar wordt de regeling toegelicht en verduidelijkt.

Programma

O.m volgende topics zullen tijdens de webinar behandeld worden:

  • Wat valt er onder de meldingsplicht?
  • Welke tussenpersoon of adviseur moet melden? Kunnen bepaalde tussenpersonen zich onttrekken aan de verplichting?
  • Wat moet worden gerapporteerd en wanneer?
  • Wat gebeurt er met de gerapporteerde informatie?
  • Welke sancties kunnen worden opgelegd?

 

Docent(en)

Jan Van Hemelen

Het praktijkgebied van Jan bevindt zich in de directe belastingen, zijnde de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Hij heeft een bijzondere aandacht voor beleggingsfiscaliteit en roerende inkomsten. Meer exotische belastingen zoals de kaaimantaks en de taks op de beursverrichtingen komen daarbij eveneens aan bod. Jan heeft ervaring in het voeren van administratieve en gerechtelijke procedures tegen de administratie, het adviseren van cliënten en het begeleiden van rulingaanvragen.

Lees meer
cr-01830445
Jan Tuerlinckx
advocaat-vennoot, Tuerlinckx Tax Lawyers

Jan Tuerlinckx is advocaat-vennoot bij het kantoor Tuerlinckx Tax Lawyers. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en financieelrechtelijke aangelegenheden. Hij is lid van de balie te Antwerpen, Turnhout en Luik. Jan Tuerlinckx is tevens bestuurder en voorzitter van de studiecommissie van de Antwerpse Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren (BAB-BKR).

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
  • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 2 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data