Tijdens dit webinar krijgt u een helder overzicht van de fiscale gevolgen van de aankoop, het bezit en de planning van buitenlands onroerend goed, in concreto voor Spanje en Portugal.  

U verneemt tijdens dit webinar van Mr. Rosanne Van Gael (Cazimir) o.a.:

  • hoe onroerende inkomsten in Spanje / Portugal worden belast.
  • of er bij de aankoop van vastgoed / een vastgoedvennootschap rechten worden geheven. Bestaat er een mogelijkheid om deze in aftrek te nemen?
  • hoe de meerwaardebelasting in het buitenland vorm krijgt.
  • welke impact vererving / schenking op een Spaanse / Portugese woning heeft.
  • of er in België rekening gehouden wordt met de eventueel in het buitenland betaalde belasting. 

Hoe de heffingsbevoegdheid wordt verdeeld tussen België en Spanje respectievelijk Portugal voor inkomstenbelasting en successierechten, alsook hoe de niet-bevoegde staat daarmee omgaat, werd reeds in de algemene sessie of het webinar “De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed” besproken. Dit maakt een belangrijke voorkennis voor huidige webinar uit.

Docent(en)

Rosanne Van Gael

Rosanne is fiscaliste en legt zich toe op zowel nationaal als internationaal fiscaal recht, vastgoed- en ondernemingsfiscaliteit en fiscale procedures. Ze behaalde haar masterdiploma aan de K.U.Leuven (2016) en een postgraduaat fiscaal recht en fiscale praktijk aan de Fiscale Hogeschool Brussel (2017). Als advocaat is Rosanne verbonden aan de balie van Brussel. Ze is tevens co-auteur van de meest recente uitgave van het handboek 'Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus', waarin voor tal van landen de fiscaliteit die verband houdt met een tweede verblijf wordt toegelicht.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 100 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Documentatie:

Deze zal digitaal worden bezorgd.

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1 uren
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 1 uren
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 1 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data