Een internationale verkoop van goederen wordt op het vlak van de btw niet zozeer bepaald door de zetel of nationaliteit van de contractanten, maar wel door de afspraken die zij (op voorhand) maken wat de leveringsvoorwaarden betreft: 

 • Waar en wanneer gaat de eigendom van de goederen over van de verkoper naar de koper?
 • Eigendomsoverdracht betekent ook overdracht van risico’s. Waar en wanneer gebeurt dat precies?
 • Wie regelt het vervoer en, desgevallend, de verzekering?
 • Wie vervult de formaliteiten inzake inklaring, dedouanering en btw?
 • Wie draagt de kosten die hiermee gepaard gaan?

 

Om interpretatieverschillen qua bewoordingen, afkortingen, begrippen en verantwoordelijkheden in verschillende landen en voor verschillende transportmodi te voorkomen, heeft de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) de Incoterms vastgelegd. Het zijn afspraken die de basis vormen van de leveringsvoorwaarden in de internationale handel.

De Incoterms spelen een cruciale rol in het hele gebeuren van grensoverschrijdende transacties.

 

 • Kan er een btw-vrijstelling ingeroepen worden?

Aan een internationale transactie zijn altijd btw- en/of douaneaspecten verbonden. De keuze van een bepaalde Incoterm heeft beslist gevolgen op dit gebied. De Administratie baseert zich vaak op de Incoterms om te kunnen uitmaken in welke juridische relatie het vervoer plaatsvindt en of er al dan niet een btw-vrijstelling mogelijk is.

Wordt een btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen of uitvoer uit de Europese Unie onterecht toegepast, houdt dit grote risico’s in voor de verkoper!

 

 • Incoterms geven duidelijke aanwijzingen bij de toerekening van het vervoer.

Het Europees Hof van Justitie zegt dat bij twee opeenvolgende verkopen van dezelfde goederen, het vervoer slechts aan één verkoop kan worden toegerekend. Het is uiterst belangrijk te weten welke verkoop met vervoer is en welke zonder vervoer. Dit is immers bepalend voor een eventuele btw-vrijstelling.

Uw resultaten

Na dit seminarie bent u in staat om:

 • te bepalen met welk document de plaats en datum van de levering kan worden bewezen.
 • aan te duiden tot waar de gekozen Incoterm de verplichtingen inzake uitvoer-, transit- en invoerformaliteiten kan aansturen (wie is aangever op het invoerdocument, exporteur op het uitvoerdocument, consignor op het certificaat van oorsprong, …?).
 • te beslissen wanneer een transactie in omzet gaat en dus definitief kan/moet worden gefactureerd.
 • te beoordelen in welke mate de contractuele kostenverdeling bepalend is voor de berekening van de douanewaarde.
 • te beoordelen wie in een kettingtransactie het vervoer doet, wie de btw-vrijstelling mag toepassen, wie de uitvoeraangifte moet indienen, enz.

Bestemd voor

 • interne en externe (hoofd)boekhouders
 • interne en externe accountants
 • fiscaal adviseurs
 • financieel adviseurs
 • advocaten
 • juristen

... en elke douane- of logistiek professional die zijn of haar kennis over de Incoterms-materie (en de link met Tax & Accounting) wilt aanscherpen.

Programma

1. Incoterms: wat houden ze in?

Korte opfrissing met voornaamste verschilpunten tussen 'Incoterms 2010' en 'Incoterms 2020'

2. Incoterms en plaats van levering (indirecte belastingen):

 • Btw-gevolgen van de keuze van een Incoterm
 • Mogelijke btw-vrijstelling voor intracommunautaire levering of uitvoer afhankelijk van gebruikte Incoterm
 • Risico voor verkoper in dit verband

3. Incoterms en douane:

 • Wie verricht welke formaliteiten?
 • EXW: moet u als verkoper altijd btw aanrekenen?
 • DDP: moet u zich als koper registreren voor de btw als u goederen van buiten de Europese Unie 'DDP' aankoopt in een andere Europese lidstaat/land?
 • Incoterms en douanewaarde

4. Incoterms en btw:

 • Plaats van de belastbare handeling in kettingverkopen
 • Uitvoer via een andere lidstaat
 • Incoterms en bewijs van uitvoer

 

Na dit seminarie zult u in staat zijn om de concrete gevolgen van de logistieke keuze van uw collega’s (verkoop, aankoop, logistiek, legal, …) op het vlak van btw te beoordelen. U krijgt van de docent een aantal voorbeelden om de theorie te toetsen aan de praktijk.

Docent(en)

d_01980
Peter Raes

Peter Raes is partner bij THE VAT HOUSE en heeft meer dan 20 jaar ervaring in btw. Na ervaring als btw-adviseur bij Coopers & Lybrand Tax Consultants (het huidige PwC) en als Europees btw-expert bij Electronic Data Systems (EDS) binnen het EMEA Finance Department, maakt Peter sinds juni 2003 deel uit van THE VAT HOUSE / Het BTW Huis. Peter is regelmatig spreker op externe en interne seminaries. Hij heeft specifieke ervaring met btw-implementatie in ERP-pakketten (o.a. SAP) en behandelt btw-vraagstukken in de overheids- en non-profitsector. Ook heeft hij veel ervaring opgebouwd in internationale btw-regelgeving.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 431 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 7 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 7 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 7 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data