De financiële situatie van je bedrijf kan je aflezen uit de jaarrekening. Je weet ook dat de balans van je concurrenten je onschatbare informatie kan bezorgen. En dat de betrouwbaarheid van een leverancier in zijn jaarrekening te ontdekken valt. Maar als niet-financieel specialist is het niet evident om deze informatie glashelder uit zo'n balans te halen en ze correct te interpreteren. Deze opleiding geeft je wel die zekerheid. In 8 stappen krijg je een overzicht van alle balansposten en leer je systematisch analyses uit te voeren. Na 2 dagen lees en interpreteer je een balans met kennis van zaken.

Doelstellingen

In 8 stappen leer je alle onderdelen van de jaarrekening kennen. De opleiding is behoorlijk intensief. Je leert de belangrijkste financiële analysemethoden aan en past ze toe door oefeningen op reële jaarrekeningen. Samen met de docent leer je zo een balans in te schatten en te interpreteren.

Na deze opleiding heb je kennis van zaken over alle financieel-economische aspecten van een balans, die onlosmakelijk verbonden zijn met je functie of met je bedrijf.

Pluspunten

Dankzij de ervaring van Ludo Lambrechts verkrijgt u de nodige kennis om op basis van de balans de financiële situatie van uw onderneming af te lezen.

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot:

 • bedrijfsleiders
 • algemeen directeuren
 • business unit managers
 • afdelingshoofden
 • directeuren
 • stafmedewerkers van de afdelingen operations, administratie, productie, inkoop, logistiek, verkoop en marketing
"

Deze opleiding is een must voor iedereen die wil starten met een onderneming of er al een tijdje mee bezig is.

"
Geert Tewissen, zaakvoerder, Smart Solutions
"

De sterke punten van deze opleiding zijn: duidelijkheid, goede opbouw ook voor absolute dummies en makkelijk aan de praktijk te toetsen.

"
Tom Helon, financieel stafmedewerker, GZA
"

De opleiding 'Balans lezen' leerde me in een notendop om een bedrijf te beoordelen op liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. De theorie en praktijk maakten beide dagen zeer boeiend. De docent past zich goed aan aan de voorkennis van de groep.

"
Kerstin Van Bulck, diensthoofd HR, Provinciebestuur Antwerpen
"

De enthousiaste manier van lesgeven van de docent en de praktijkgerichte opleiding, heeft een abstracte materie tot leven gebracht. In nauwelijks enkele uren is het ook voor niet-specialisten mogelijk om een balans te leren lezen, te analyseren en te begrijpen.

"
Pascal Acket, attaché, FOD Defensie
"

Deze workshop 'Balans lezen' is op een speelse manier gegeven, waardoor je als het ware de theorie omtrent een balans in de praktijk voor je ogen ziet passeren. Praktische voorbeelden, live uit het bedrijfsleven gegrepen.

"
Peter Van Moeseke, purchase director, Conway The Convenience Company

Programma

DAG 1 - De basis van de balans

1. De jaarrekening als basisinstrument voor de financiële analyse

 • Balansposten
 • De resultatenrekening
 • De toelichting

2. Horizontale en verticale analyse van de balans en de resultatenrekening

 • De horizontale analyse identificeert het verloop van de kosten, de opbrengsten en de financiering.
 • De verticale analyse (of structuuranalyse) geeft inzicht in de structuur van de activa en de wijze waarop de onderneming gefinancierd is. Deze analyse geeft ook inzicht in de kostenstructuur van het bedrijf.

DAG 2 - De financiële analyse

1. Ratioanalyse

Bespreking van de belangrijkste ratio's, zoals:

 • Liquiditeitsratio's
 • Activiteitsratio's
 • Solvabiliteitsratio's
 • Rendabiliteitsratio's

2. Kasstroomanalyse

De kasstroomanalyse geeft een antwoord op de vraag waar de onderneming kasmiddelen vrijmaakt en waar kasmiddelen opgeslorpt worden.

3. Toepassingen en oefeningen

De verschillende analysemethoden pas je toe op praktijkvoorbeelden.

Finance for non-financials

Docent(en)

d_00937
Ludo Lambrechts

Ludo Lambrechts is directeur van het financieel adviesbureau BULCO, dat erkend is als adviesinstantie door het Vlaams Gewest, en extern bedrijfsadviseur bij het VIZO. Ludo Lambrechts is een veelgevraagd NCOI Learning lesgever. Hij verstaat de kunst om complexe financiële bedrijfskennis toegankelijk te maken en vlot aan te leren. Ludo Lambrechts is ook gastprofessor en programmadirecteur Master in International Business bij HUB en doceert in Nederland bij De Baak-VNO-NCW.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U ontvangt een persoonlijk attest als bewijs van deelname en voltooiing van deze opleiding.

Documentatie:

Je ontvangt bij deze opleiding een documentatiemap met alle cursusteksten en oefeningen.

Score docent(en):

9,5/10

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 14 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 14 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 14 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data