Een goed debiteurenbeheer staat garant voor de optimale bescherming van uw cash flow.

Factureren is één ding, het geld krijgen is een andere zaak. Een juiste aanpak is noodzakelijk om uw klantenportefeuille te beheren. Debiteurenbeheer is een aspect van goed financieel beleid met vele invalshoeken: financieel, juridisch, administratief, commercieel, strategisch, …

Doelstellingen

Deze 2-daagse opleiding behandelt alle aspecten van het debiteurenbeheer. Na de opleiding kunt u zelfstandig het proces van goed debiteurenbeheer in uw organisatie implementeren. Bovendien kunt u daarbij gebruik maken van standaarddocumenten die door de verschillende docenten ter beschikking worden gesteld en die zijn afgetoetst op hun juridische correctheid en hun praktische effectiviteit.

Pluspunten

De investering in deze tweedaagse opleiding verdient u snel terug:

 • Het aantal handelsvorderingen daalt waardoor het geïnvesteerd vermogen lager is en de rendabiliteit stijgt.
 • Er zijn minder verliezen op handelsdebiteuren.
 • Er is minder tijdverlies en een efficiënter beheer van de klantenportefeuille.
 • U onderneemt tijdig de correcte juridische acties.

Uw resultaten

Na de opleiding hebt u de nodige kennis van de boekhoudkundige, administratieve en juridische aspecten en het procesverloop om een succesvol preventief kredietmanagement in uw organisatie te implementeren:

 • U ziet in dat een goed begrip van de juridische regels de basis vormt van het volledige debiteurenproces: de klant tot klant maken, de verkoop, de levering, de facturatie en de opvolging na de facturatie.
 • U kunt de brug maken tussen de rechtsregels en de dagelijkse praktijk op het vlak van debiteurenbeheer.
 • U leert wat de 'smoezen'-top 10 van niet-betalers is en hoe u er accuraat op reageert.

Bestemd voor

Iedereen met een financiële of boekhoudkundige achtergrond die werkt (of zal werken) in een kredietmanagementomgeving en meer bepaald:

 • CFO's
 • mandatarissen van vennootschappen
 • ondernemers (in de dop)
 • interne boekhouders en accountants
 • directieassistentes (indien verantwoordelijk voor debiteuren)
 • financiële medewerkers
 • treasurers
 • business analisten
 • juristen (die noties willen krijgen van financieel beleid)
 • medewerkers boekhoudkantoren en accountancy kantoren
 • financiële consulenten
"

Met een tevreden gevoel blik ik terug op een informatieve opleiding waar ik in mijn carrière als credit controller zeer zeker gebruik van kan maken.

"
Nancy Lafort, credit controller, DJ-Matic
"

Met deze opleiding worden alle aspecten van het debiteurenbeheer belicht, met bijkomend voordeel dat de verstrekte documentatie/informatie zeer toepasbaar is in het eigen debiteurenbeheer.

"
Leentje Slangen, credit controller, Falck Benelux
"

De opleiding is uitermate geschikt en nuttig voor onze nieuwe implementie in het ERP-systeem. (JD Edwards)

"
Mireille Delva, klantenboekhouding, Milcobel
"

Praktijkgerichte voorbeelden zijn uitstekend. De theorie blijft nogal oppervlakkig, maar is goeie basis om daarna bijkomend opzoekingswerk te doen. Je krijgt een solide basis mee die je persoonlijk verder kan uitbouwen naar eigen behoeften.

"
Firmine Matthys, credit management, NMBS
"

Het is voor mij de bedoeling om het debiteurenbeheer van Limburg.net op te starten en ik heb zeker voldoende informatie gekregen om dit op een goede manier te doen!!

"
Dominique Verschueren, hoofdboekhoudster, Limburg.net

Programma

A. Inleiding: focus op de boekhoudkundige en accountancy-aspecten

1. Belang van het debiteurenbeheer

 • Handelsvorderingen als investering
 • Invloed op invested capital, op solvabiliteit, …
 • Bescherming van de cash flows
 • Onderscheid 'cash flow' en 'cash flow uit operaties'

2. (Poging tot) definitie debiteurenbeheer

3. Belang van een doordachte boekhoudkundige en administratieve organisatie

4. Opvolging, beoordeling en analyse van de debiteurenportefeuille

 • Aging lists
 • Conversiematrices
 • Betaalgedrag
 • 'Meten' van DSO

5. Aspecten van een goed debiteurenbeheer

 • Kredietlimieten
 • Risicoclassificaties
 • Betalingsvoorwaarden (per product, per regio, per klant, …)
 • Bevoorschotting
 • Seizoenspolitiek
 • Stock audits
 • Prospectief debiteurenbeheer op basis van orderboeken en budgetten
 • Opvolging financiële cijfers van de klanten (jaarrekeningen, handelsinformatie, …)

6. Analyse van de klantenportefeuille als één geheel

 • Risicoprofiel van de portefeuille
 • Evolutie in de tijd
 • Globale evaluatie volgens regio’s, sectoren en klantentypes
 • Klantenconcentratie

7. Hoe gaat u om met slecht betalende klanten?

 • Interesttoerekening
 • Periodieke follow ups
 • Stock audits
 • Kredietverzekering (kort)
 • Factoring en incasso (kort)
 • Borgstellingen en andere waarborgen buiten de klantenrelatie (kort)

B. Juridische aspecten: hoe wetten en rechtsregels het debiteurenproces beïnvloeden

1. Korte inleiding tot de rechtsregels voor de mogelijkheden en manieren van debiteurbeheer en interne/externe incasso

 • Burgerlijk wetboek
 • Wet Consumentenkrediet
 • Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (22/11/2013) + Europese richtlijnen
 • Wet Minnelijke invordering van schulden bij consumenten
 • Wet Marktregularisatie en continuïteit der ondernemingen
 • Dienstenwet

2. Hoe de regelgeving interpreteren én aanwenden om tot een integraal facturatie- en invorderingsproces te komen met correcte en tijdige betaling als gevolg

3. Verschillen tussen b2b-debiteurenbeheer en b2c-debiteurenbeheer en hoe daarmee omgaan in het dagelijkse ondernemerschap

4. Welke externe mogelijkheden zijn er en met welke partners kunnen die procedures worden gevoerd?

5. Minnelijke incasso

6. Gerechtelijke invordering

C. Uitdieping van het preventief kredietmanagement

1. Preventie

 • Scoring: basisconcepten en enkele eenvoudige voorbeelden
 • Bepalen van kredietlimieten
 • Knipperlichten en opvolging van betalingsgedragingen

2. Samenwerking

 • Interne samenwerking met andere functies: verkoop
 • Externe specialisten ter ondersteuning van de verschillende aspecten van kredietmanagement
 • Handelsinformatie en scoring
 • Kredietverzekering
 • Factoring

3. Procedures

 • Belang van goede procedures
 • Vereisten van goede procedures
 • Inhoud van procedures voor kredietmanagement

4. Performantiemeting

 • Algemene principes van performantiemeting
 • Specifieke aspecten van kredietmanagement
 • Performantiemaatstaven:
  • beperkingen van de traditionele DSO
  • andere maatstaven: count back DSO, Sales Weighted DSO, CEI

5. Case - Sioen

Deze opleiding wordt afgerond met een praktijkcase waarin de behandelde aspecten van goed debiteurenbeheer, zowel op financieel, juridisch als boekhoudkundig en administratief vlak zijn geïntegreerd.

Docent(en)

D_02106.jpg
Ludo Theunissen

Ludo Theunissen is voorzitter van het Instituut voor Kredietmanagement en daarnaast actief als consultant en docent. Hij heeft een uitgebreide didactische ervaring als gastprofessor aan de Universiteit Gent, de Vlerick Leuven Gent Management School, UAMS en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Lees meer
D_02467.jpg
Serge Pattyn

Serge Pattyn is vele jaren actief geweest in de financiële sector (KBC en Delta Lloyd). Hij is professioneel altijd betrokken geweest bij bedrijfsfinanciering en financiële analyse (boekhoudwetgeving, jaarrekening, kredietverlening, projectfinanciering). Hij heeft ook jarenlang op diverse plaatsen gedoceerd (BVB, Syntra West, UAMS, ...) en is mede-auteur voor Wolters Kluwer (Boekhouding en Jaarrekening). De afgelopen jaren was hij actief in beursanalyses waarin de waardering van ondernemingen centraal staat. Nu is Serge Pattyn partner bij de financiële dienstengroep Emerio die zich focust op financiële diensten enerzijds en transactiebegeleiding anderzijds.

Lees meer
d_02738
Manon Taris

Manon Taris is managing director, zaakvoerder van Advia en gastdocent aan de opleiding 'Expert Class Credit Management' (UA) en gastspreker aan het Instituut voor Kredietmanagement.

Lees meer
D_02824.jpg
Tom Vantyghem

Tom Vantyghem is group credit manager bij Sioen Industries.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U ontvangt een persoonlijk attest als bewijs van deelname en voltooiing van deze opleiding.

Documentatie:

Naast een uitgebreide documentatiemap met de hand-out van alle presentaties, ontvangt u een exemplaar van de belangrijkste standaarddocumenten.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 14 uren (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 14 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 12 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data