Een goed debiteurenbeheer staat garant voor de optimale bescherming van je cashflow. Factureren is één ding, het geld krijgen is een andere zaak. Een juiste aanpak is noodzakelijk om je klantenportefeuille te beheren. Debiteurenbeheer is een aspect van goed financieel beleid met heel wat invalshoeken: financieel, juridisch, administratief, commercieel, strategisch … Je leert de knepen van het vak in deze opleiding.

Doelstellingen

Deze 2-daagse opleiding behandelt alle aspecten van het debiteurenbeheer:

 • Je ziet in dat een goed begrip van de juridische regels de basis vormt van het volledige debiteurenproces: de klant tot klant maken, de verkoop, de levering, de facturatie en de opvolging na de facturatie.
 • Je leert de brug maken tussen de rechtsregels en de dagelijkse praktijk op het vlak van debiteurenbeheer.
 • Je ontdekt wat de 'smoezen'-top 10 van niet-betalers is en hoe je er accuraat op reageert.

Na de opleiding kan je zelfstandig het proces van goed debiteurenbeheer in je organisatie implementeren. Bovendien kan je daarbij gebruik maken van standaarddocumenten die door de verschillende docenten ter beschikking worden gesteld en die zijn getoetst op hun juridische correctheid en hun praktische effectiviteit.

Pluspunten

De investering in deze 2-daagse opleiding is snel terugverdiend:

 • Het aantal handelsvorderingen daalt, waardoor het geïnvesteerd vermogen lager is en de rendabiliteit stijgt
 • Er zijn minder verliezen op handelsdebiteuren
 • Je verliest minder tijd en beheert je klantenportefeuille efficiënter
 • Je onderneemt tijdig de correcte juridische acties

Bestemd voor

Deze opleiding is geknipt voor iedereen met een financiële of boekhoudkundige achtergrond die werkt (of zal werken) in een kredietmanagementomgeving; en meer bepaald:

 • CFO's
 • mandatarissen van vennootschappen
 • ondernemers (in de dop)
 • interne boekhouders en accountants
 • directieassistentes (indien verantwoordelijk voor debiteuren)
 • financiële medewerkers
 • treasurers
 • business analisten
 • juristen (die noties willen krijgen van financieel beleid)
 • medewerkers boekhoudkantoren en accountancykantoren
 • financiële consulenten
"

Met een tevreden gevoel blik ik terug op een informatieve opleiding waar ik in mijn carrière als credit controller zeer zeker gebruik van kan maken.

"
Nancy Lafort, credit controller, DJ-Matic
"

Met deze opleiding worden alle aspecten van het debiteurenbeheer belicht, met bijkomend voordeel dat de verstrekte documentatie/informatie zeer toepasbaar is in het eigen debiteurenbeheer.

"
Leentje Slangen, credit controller, Falck Benelux
"

De opleiding is uitermate geschikt en nuttig voor onze nieuwe implementie in het ERP-systeem. (JD Edwards)

"
Mireille Delva, klantenboekhouding, Milcobel
"

Praktijkgerichte voorbeelden zijn uitstekend. De theorie blijft nogal oppervlakkig, maar is goeie basis om daarna bijkomend opzoekingswerk te doen. Je krijgt een solide basis mee die je persoonlijk verder kan uitbouwen naar eigen behoeften.

"
Firmine Matthys, credit management, NMBS
"

Sterke punten: beroepsgerichte opleiding en sprekers!

"
Ben Vanermen, accounts receivable associate, Integrated DNA Technologies

Programma

A. Inleiding: focus op de boekhoudkundige en accountancyaspecten

1. Belang van het debiteurenbeheer

 • Handelsvorderingen als investering
 • Invloed op invested capital, op solvabiliteit …
 • Bescherming van de cashflows
 • Onderscheid 'cashflow' en 'cashflow uit operaties'

2. (Poging tot) definitie debiteurenbeheer

3. Belang van een doordachte boekhoudkundige en administratieve organisatie

4. Opvolging, beoordeling en analyse van de debiteurenportefeuille

 • Aging lists
 • Conversiematrices
 • Betaalgedrag
 • 'Meten' van DSO

5. Aspecten van een goed debiteurenbeheer

 • Kredietlimieten
 • Risicoclassificaties
 • Betalingsvoorwaarden (per product, per regio, per klant …)
 • Bevoorschotting
 • Seizoenspolitiek
 • Stock audits
 • Prospectief debiteurenbeheer op basis van orderboeken en budgetten
 • Opvolging financiële cijfers van de klanten (jaarrekeningen, handelsinformatie …)

6. Analyse van de klantenportefeuille als één geheel

 • Risicoprofiel van de portefeuille
 • Evolutie in de tijd
 • Globale evaluatie volgens regio’s, sectoren en klantentypes
 • Klantenconcentratie

7. Hoe gaat u om met slecht betalende klanten?

 • Interesttoerekening
 • Periodieke follow-ups
 • Stock audits
 • Kredietverzekering (kort)
 • Factoring en incasso (kort)
 • Borgstellingen en andere waarborgen buiten de klantenrelatie (kort)

B. Juridische aspecten: hoe wetten en rechtsregels het debiteurenproces beïnvloeden

1. Korte inleiding tot de rechtsregels voor de mogelijkheden en manieren van debiteurbeheer en interne/externe incasso

 • Burgerlijk wetboek
 • Wet Consumentenkrediet
 • Wet Betalingsachterstand Handelstransacties (22/11/2013) + Europese richtlijnen
 • Wet Minnelijke invordering van schulden bij consumenten
 • Wet Marktregularisatie en continuïteit der ondernemingen
 • Dienstenwet

2. Hoe de regelgeving interpreteren én aanwenden om tot een integraal facturatie- en invorderingsproces te komen met correcte en tijdige betaling als gevolg

3. Verschillen tussen b2b-debiteurenbeheer en b2c-debiteurenbeheer en hoe daarmee omgaan in het dagelijkse ondernemerschap

4. Welke externe mogelijkheden zijn er en met welke partners kunnen die procedures worden gevoerd?

5. Minnelijke incasso

6. Gerechtelijke invordering

C. Uitdieping van het preventief kredietmanagement

1. Preventie

 • Scoring: basisconcepten en enkele eenvoudige voorbeelden
 • Bepalen van kredietlimieten
 • Knipperlichten en opvolging van betalingsgedragingen

2. Samenwerking

 • Interne samenwerking met andere functies: verkoop
 • Externe specialisten ter ondersteuning van de verschillende aspecten van kredietmanagement
 • Handelsinformatie en scoring
 • Kredietverzekering
 • Factoring

3. Procedures

 • Belang van goede procedures
 • Vereisten van goede procedures
 • Inhoud van procedures voor kredietmanagement

4. Performantiemeting

 • Algemene principes van performantiemeting
 • Specifieke aspecten van kredietmanagement
 • Performantiemaatstaven:
  • beperkingen van de traditionele DSO
  • andere maatstaven: count back DSO, Sales Weighted DSO, CEI

D. Case - Sioen

Deze opleiding wordt afgerond met een praktijkcase waarin de behandelde aspecten van goed debiteurenbeheer aan bod komen, zowel op financieel, juridisch als boekhoudkundig en administratief vlak.

Docent(en)

D_02106.jpg
Ludo Theunissen

Ludo Theunissen is voorzitter van het Instituut voor Kredietmanagement en daarnaast actief als consultant en docent. Hij heeft een uitgebreide didactische ervaring als gastprofessor aan de Universiteit Gent, de Vlerick Leuven Gent Management School, UAMS en het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Lees meer
D_02467.jpg
Serge Pattyn

Serge Pattyn is vele jaren actief geweest in de financiële sector (KBC en Delta Lloyd). Hij is professioneel altijd betrokken geweest bij bedrijfsfinanciering en financiële analyse (boekhoudwetgeving, jaarrekening, kredietverlening, projectfinanciering). Hij heeft ook jarenlang op diverse plaatsen gedoceerd (BVB, Syntra West, UAMS, ...) en is mede-auteur voor Wolters Kluwer (Boekhouding en Jaarrekening). De afgelopen jaren was hij actief in beursanalyses waarin de waardering van ondernemingen centraal staat. Nu is Serge Pattyn partner bij de financiële dienstengroep Emerio die zich focust op financiële diensten enerzijds en transactiebegeleiding anderzijds.

Lees meer
d_02738
Manon Taris

Manon Taris is managing director, zaakvoerder van Advia en gastdocent aan de opleiding 'Expert Class Credit Management' (UA) en gastspreker aan het Instituut voor Kredietmanagement.

Lees meer
D_02824.jpg
Tom Vantyghem

Tom Vantyghem is group credit manager bij Sioen Industries.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U ontvangt een persoonlijk attest als bewijs van deelname en voltooiing van deze opleiding.

Documentatie:

Naast een uitgebreide documentatiemap met de hand-out van alle presentaties, ontvang je een exemplaar van de belangrijkste standaarddocumenten.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 12 punten (In aanvraag)
 • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 14 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data