Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de verschillende methoden en technieken die managers toelaten om te beschikken over nauwkeurige kosten-, kostprijs- en winstinformatie ter ondersteuning van hun besluitvormings- en besturingsprocessen. Met cases wordt aangetoond hoe kosten en winstinformatie moeten aangewend worden om optimale beslissingen te nemen, op het vlak van pricing, product-mix en order-mix, make-or-buy en investeringen. Ook wordt aangeleerd hoe besturingsprocessen moeten ingericht worden opdat kosten en winstrapporten en budgetten managers maximaal motiveren voor continue verbetering van efficiëntie en winstgevendheid.

Op dit vlak speelt de management accountant een belangrijke rol. De management accountant moet de nodige tools ter beschikking hebben om ervoor te zorgen dat kostprijs en winstinzichten voldoende accuraat zijn en managers niet misleiden. Met verschillende cases en voorbeelden uit de praktijk wordt geïllustreerd hoe de nieuwe kostprijsbenadering - Time-Driven Activity-Based costing - de mogelijkheid biedt om gedetailleerd en nauwkeurig inzicht te verkrijgen in de winstgevendheid van producten, segmenten en klanten hierbij rekening houdend met alle kostenveroorzakende factoren.

Doelstellingen

U krijgt inzicht in de methoden en technieken die managers en controllers toelaten om te beschikken over nauwkeurige kosten en -winstinformatie in complexe en snel veranderende omgevingen. Met cases wordt aangetoond dat kostprijssystemen gebaseerd op verdeelsleutels leiden tot misleidende kostprijs- en winstgevendheidinformatie.

Door de kostprijsbenadering, Time-Driven Activity-Based costing, krijgt u een gedetailleerd en nauwkeurig inzicht in de winstgevendheid van producten, segmenten en klanten. Bovendien besteden de docenten ruim aandacht aan alle kostenveroorzakende factoren.

De sprekers, Werner Bruggeman en Sophie Hoozée, zijn topspecialisten in hun vakgebied. Werner Bruggeman is auteur van het standaardwerk 'Time-Driven Activity-Based Costing' en werkt nauw samen met Dr. Kaplan & Norton van de Strategy Management Collaborative (www.strategycollaborative.com).

Ook Ludo Lambrechts is een topspecialist in zijn vakgebied. Hij is directeur van het financieel adviesbureau BULCO. Hij verstaat de kunst om complexe financiële bedrijfskennis toegankelijk te maken en vlot aan te leren. Ludo zal u dan weer meenemen in de wereld van investeringsbeslissingen. Tijdens lesdag 4 wordt met name het deel 'calculatie' beklemtoond, de berekeningen dus, op basis van de assumpties die gemaakt worden. Aan de hand van vele voorbeelden zal aangetoond worden hoe ondernemingen in diverse branches hun investeringsprogramma’s beoordelen, met name daar waar het gaat over het creëren van business value.

Starten doen we deze 5-daagse opleiding met een grondige en gedetailleerde opfrissing van de balans en de jaarrekening zodat u helemaal klaar bent voor deze grondige Masterclass!

Pluspunten

Mis deze opleiding niet als u:

 • nieuwe mogelijkheden wilt ontdekken om de interne kosten te verlagen en de winsttransparantie te verhogen.
 • wilt weten hoe van een traditioneel kostprijscalculatiesysteem gebaseerd op verdeelsleutels over te schakelen naar een accuraat en flexibel kosten- en winstrapporteringssysteem dat aansluit op de algemene boekhouding en managers interessante 'profit improvement' inzichten verschaft.
 • wilt leren hoe in grote organisaties overheadkosten op een nauwkeurige, faire en transparante wijze worden toegerekend aan de business.

Deze opleiding reikt aan bedrijfsleiders en managers de broodnodige inzichten en technieken aan om gefundeerde beslissingen te nemen op basis van precieze kosten en exacte winstinformatie. Als deelnemer identificeert u bovendien verbeterpunten in de bestaande kosten- en winstrapporteringssystemen.

Uw resultaten

 • De enige opleiding over trends in kosten- en winstgevendheidrapportering.
 • Docenten met jarenlange ervaring in het implementeren van kostprijs- en prestatiemeetsystemen.

 

Bestemd voor

 • economisten
 • technische profielen
 • Cost Accountants
 • (junior) controllers
 • Middle Managers
 • Operational Managers
 • lijnmanagers
 • Business Analysts
 • Financial Accountants
 • accountans
 • Finance consultant
 • financieel analist
 • iedereen die wil doorgroeien in management accounting
 • ...

Programma

Dag 1

 • Basisbegrippen van kosten en winstbepaling
 • Bedrijfstransacties en beslissingen en hun effect op de balans en de resultatenrekening
 • High level opfrissing van de balans en de jaarrekening

Docent: Ludo Lambrechts

 

Dag 2

 • De techniek van kostprijscalculatie
 • Directe versus indirecte kosten
 • Afschrijvingsmethoden
 • Informatiebronnen voor directe kosten
 • Hoe indirecte kosten verdelen over producten en orders?
 • Cost center accounting
 • Bepaling van de ‘cost of goods sold’ en de brutomarge

Docente: Sophie Hoozée

 

Dag 3

 • De rol van de management accountant
 • Het gebruik van kosteninformatie voor beleidsbeslissingen: het begrip ‘relevante kosten’
 • Management accounting ter ondersteuning van korte-termijnbeslissingen: product-mix optimalisatie, order-pricing, make-or-buy beslissingen
 • Strategic management accounting: Winstgevendheidsanalyse van strategieën
 • Optimaal ontwerp van kostprijssystemen: Full costing versus direct costing en Activity-Based Costing
 • Kostprijscalculatie in complexe bedrijfsomgevingen: Time-Driven Activity Based Costing. Case Sanac
 • Berekening van de ‘cost-to-serve’
 • Het gebruik van Time-Driven ABC bij het opzetten van ‘profit improvement’ programma’s met cases uit productiebedrijven, de logistieke sector, en verzekeringsmaatschappijen
 • Charge-back van overheadkosten: do’s-and-don’ts

Docent: Werner Bruggeman

 

Dag 4

 • Basisprincipes uit financieel management die onderliggend zijn aan de berekeningen in een business case
 • Over welke investeringen gaat het?
 • Berekening van de winstgevendheid van investeringsprojecten
 • Discounted cash flow methode
 • Voorbereiding van ‘business cases’
 • Basisbenaderingen en beslissingstechnieken: pay-back, discounted pay-back, DCF, NPV, IRR, PI, ...
 • Het bepalen van de relevante cash flows
 • Minimale rendementseis, vermogenskosten, WACC
 • Oefeningen en minimaal 1 case study

Docent: Ludo Lambrechts

 

Dag 5

 • Behavioral accounting: impact van kosten- en winstrapportering op gedrag van managers
 • Van management accounting naar beheerscontrole
 • Hoe managers en medewerkers motiveren voor efficiëntieverbetering, kostenbeheersing en uitdagende winstdoelstellingen?
 • Het budget als beheersinstrument. Hoe ‘budget gaming’ voorkomen?
 • Sturen via Key Performance Indicators (KPI’s)
 • Opzetten van een geïntegreerd prestatierapporteringssysteem op basis van de Balanced Scorecard?

Docent: Werner Bruggeman

Docent(en)

d_00937
Ludo Lambrechts

Ludo Lambrechts is directeur van het financieel adviesbureau BULCO, dat erkend is als adviesinstantie door het Vlaams Gewest, en extern bedrijfsadviseur bij het VIZO. Ludo Lambrechts is een veelgevraagd NCOI Learning lesgever. Hij verstaat de kunst om complexe financiële bedrijfskennis toegankelijk te maken en vlot aan te leren. Ludo Lambrechts is ook gastprofessor en programmadirecteur Master in International Business bij HUB en doceert in Nederland bij De Baak-VNO-NCW.

Lees meer
D_01630.jpg
Werner Bruggeman

Prof. Dr. Werner Bruggeman is buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit van de Economische Wetenschappen van de Universiteit Gent en aan de Vlerick Business School. Hij was oprichter van het gerenommeerde B&M Consulting en is vandaag bestuurder van Delaware Consulting. Werner richtte samen met Prof. Robert Kaplan de Strategy Management Collaborative op (geaffilieerd met de Palladium Group), het internationale kennisnetwerk op het vlak van Strategy Execution. Als consultant is hij gespecialiseerd in de uitbouw en implementatie van management accounting & control systemen. Hij beschikt over een ruime projectervaring in industriële en dienstensectoren inzake het ontwerpen, selecteren en implementeren van strategische beheerscontrole en management accounting systemen. Hij is de auteur van diverse artikels en boeken rond Performance Management en een veelgevraagd gastspreker in dit domein

Lees meer
d_04049
Sophie Hoozée

Prof. dr. Sophie Hoozée behaalde haar doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2010. Daarna werkte ze aan IÉSEG School of Management in Frankrijk (2010-2012) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Nederland (2012-2015). Sinds 2015 is Sophie opnieuw verbonden aan de UGent. Ze werkt op de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit en doceert kostprijscalculatie, analytisch boekhouden, management accounting en beheerscontrole. Ze is ook ervaren op het vlak van executive teaching. Sophie haar onderzoek concentreert zich op het ontwerp van kostprijs- en beheerscontrolesystemen, alsook op sociale en milieurapportering. Ze is co-auteur van verschillende Nederlandstalige handboeken en publiceerde veelvuldig in internationale tijdschriften.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 2 791 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 35 uren
 • VOV Vlaams Opleidingsverlof, 40 uren
 • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 35 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data