Beursgenoteerde bedrijven in de EU hanteren verplicht de IAS/IFRS-normen. Andere niet-genoteerde bedrijven volgen meer en meer. Tijdens deze verkennende opleiding dienen de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen als leidraad.

Na deze opleiding:

 • hebt u een klare kijk op de verschilpunten met de huidige boekhoudwetgeving en weet u op welke vlakken u aan het werk moet.
 • bouwt u de nodige voorkennis op zodat u zich tijdig en weloverwogen voorbereidt en het maximum haalt uit de mogelijkheden.
 • begrijpt u de IAS/IFRS-normen en kunt u nieuwe ontwikkelingen op hun waarde inschatten.

Bestemd voor

 • Financieel directeurs
 • Accountants en (hoofd-)boekhouders
 • Bedrijfsrevisoren, controllers en reporting managers
 • Alle financiële medewerkers die hun kennis van boekhouding en financiële rapportering willen uitbreiden
 • Non-finance managers die te maken krijgen met financiële materie
"

Goede introductie. Ook goed bruikbaar voor niet-financiële managers die in hun functie te maken krijgen met financiële materie. Voorbeelden maken duidelijk hoe een en ander toegepast moet worden.

"
J. Blocken, senior projectmanager, Suez-Tractebel
"

Goede samenvatting van een zeer uitgebreid onderwerp. Zeer bruikbare verwijzingen naar bronvermeldingen en opzoekingsmogelijkheden.

"
T. Leroy, financieel manager, DEC - Deme Environmental Contractors
"

Hoge actualiteitswaarde, praktisch bruikbaar in de nabije toekomst.

"
P. Van Genechten, boekhouder, Joos
"

De lesgever slaagt erin om alle deelnemers actief te betrekken bij een complexe materie. Via probleemstellingen wordt de materie praktisch benaderd en redeneren de deelnemers mee. Het publiek wordt gemotiveerd om te zoeken naar oplossingen.

"
I. Istace, lector, KH Leuven - ECHO
"

Deze opleiding is een absolute aanrader: de essentie van IAS wordt goed overgebracht met voldoende mogelijkheid voor eigen inbreng via de vele praktische voorbeelden.

"
G. Monteyne, assistant financial controller, Europabank

Programma

Tijdens de cursus zal er uitgebreid ingegaan worden op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

A. Inleiding

B. Raamwerk en presentatie van de jaarrekening

 • Raamwerk
 • IAS 1 Presentatie van de jaarrekening
 • IAS 7 Het kasstroomoverzicht
 • IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten
 • IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS
 • IAS 10 Gebeurtenissen na de verslagperiode
 • IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving
 • IFRS 13 Waardering tegen reële waarde

C. IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

D. IAS 2 Voorraden

E. Activa

 • IAS 16 Materiële vaste activa
 • IAS 40 Vastgoedbeleggingen
 • IAS 23 Financieringskosten
 • IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun
 • IFRS 16 Leaseovereenkomsten
 • IAS 38 Immateriële activa
 • IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

F. IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa

G. Andere

 • IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen

 

Docent(en)

d_02680
Siebrecht Plateau

Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en IAB-accountant. Het domein van de consolidatie is al jarenlang zijn focus, waarbij zijn aandacht onvermijdelijk ook naar de IAS/IFRS-normen leidde. De kennis die hij opbouwde, wil hij graag met u delen. Hij verstaat de kunst deze complexe materie helder en boeiend over te brengen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kunt deze opleiding klassikaal volgen of online in een Virtual Classroom. Onze online omgeving is perfect geschikt voor het organiseren van opleidingen op afstand. Het biedt veel interactiemogelijkheden tussen de docent en de deelnemers, zoals de mogelijkheid tot vragen stellen, brainstorm met post-its, werken in subgroepen, … het kan net zo goed als in een klassikale opleiding maar dan online. Meer weten over opleidingen in onze Virtual Classroom omgeving? Raadpleeg onze Virtual Classroom pagina op https://opleidingen.ncoi.be/digitaal-leren/virtual-classrooms/ en ontdek de voordelen van een virtuele opleiding.

Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het boek 'Aan de slag met IFRS' (+/- 1000 blz.., winkelwaarde 232,89 euro) dat inbegrepen is in de prijs van uw opleiding.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 14 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 14 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 14 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data