Een wet en bijhorend KB van 18 december 2015 stemt het Belgisch boekhoudrecht af op de Europese ‘boekhoudrichtlijn’. Deze gedeeltelijke omzetting heeft de regels op het vlak van financiële rapportering vereenvoudigd en de administratieve lasten, vooral voor de kleinere vennootschappen, verminderd.  Daarbij blijft de verplichting tot publicatie van de jaarrekening en de beschikbaarheid van bepaalde nuttige informatie behouden.

Daarnaast heeft ook het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat sinds 1 mei 2019 gefaseerd in werking trad, heel wat implicaties en gevolgen voor de modellen van de jaarrekening. Voor vennootschappen met kapitaal (nv) worden de bestaande modellen aangepast en voor vennootschappen zonder kapitaal (bv en cv) worden nieuwe modellen toegevoegd. Kwestie van geen tijd meer te verliezen en helemaal mee te zijn!

Doelstellingen

De jaarrekening is het sluitstuk van de boekhouding. Balans, resultatenrekening en toelichting correct invullen is geen sinecure. Uit onderzoek blijkt trouwens dat ongeveer 20 à 25% van de 180.000 neergelegde jaarrekeningen onvolledig of niet correct werd ingevuld. In deze opleiding wordt de nieuwe jaarrekening integraal overlopen met de nodige aandacht voor de recente wijzigingen, maar ook de klassieke rubrieken komen uitgebreid aan bod.

Na deze opleiding heb je een volledig beeld van alle informatie opgenomen in de jaarrekening.

Bestemd voor

Deze opleiding is geschikt voor:

 • externe accountants
 • interne accountants
 • bedrijfsrevisoren
 • boekhouders
 • fiscaal raadgevers
 • administratief directeuren
 • financieel directeuren

Wat zeggen onze klanten?

"

Er wordt toch veel informatie meegegeven door de docente waar we niet direct bij stilstaan bij het invullen van de jaarrekening. De docente is een zeer gedreven persoon met veel kennis van zake.

"
Melissa Basteleus, accountant, Petercam
"

Docent was zeer goed, wist waarover ze het had, grappige noot, duidelijk, gestructureerd.

"
Wendy Gillabel, accountant, Barry Callebaut Belgium
"

Super enthousiaste docente die met veel overgave op een toffe manier de inhoud bracht. Heel vlot gesproken op een perfect tempo. Genoeg randinformatie gerelateerd aan de praktijk. Ze beheerst de materie super goed en kon het dan ook goed overbrengen.

"
Nele Joris, Financial & Management Accounting, BASF Antwerpen

Programma

A. Wetgevend kader

B. Invullen van de jaarrekening

 • Invullen van het volledige en verkorte schema
 • Invullen van de jaarrekening bij een ontbonden vennootschap

C. De jaarrekening in XBRL

 • Wat is XBRL?
 • Het aan de XBRL-taxonomie aangepaste model van de jaarrekening
 • De basisprincipes

D. Openbaar maken van de jaarrekening

 • Wie moet openbaar maken?
 • Hoe de jaarrekening openbaar maken en neerleggen?
 • Welke stukken legt u samen met de jaarrekening neer?

E. Neerleggen van de sociale balans

 • Wie moet een sociale balans neerleggen?
 • Welke gegevens moeten worden opgenomen in de sociale balans?
 • Hoe wordt de tabel van de personeelsbewegingen opgemaakt?
 • Waar worden de inlichtingen over de opleidingen opgenomen?
 • Wie voert de controles uit over de sociale balans en wat zijn de sancties?
 • Wat is er veranderd aan de sociale balans?

Recente relevante ontwerpen en adviezen van CBN komen tijdens deze opleiding aan bod.

Docent(en)

D_01929.jpg
Els De Wielemaker

Els De Wielemaker is als lector aan de Universiteit Gent (Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit) verbonden waar ze verantwoordelijk is voor enkele vakken in de opleiding Handelswetenschappen. Van 2005 tot 2013 was zij tevens verbonden aan Hogeschool Gent, departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Vakgroep Accountancy en Fiscaliteit waar zij verschillende opleidingsonderdelen binnen het vakgebied Accounting (IFRS, Belgisch Boekhoudrecht, ... ) doceerde. Daarnaast is zij wetenschappelijk coördinator voor het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit waar zij voor diverse opleidingen en seminaries voor de cijferberoepen als spreker optreedt. Zij is ook lid van de werkgroep Herziening Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 452 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 5 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 5 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 5 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data