Over M&D Seminars

M&D Seminars organiseert opleidingen over juridische en juridisch-fiscale thema's. Op jaarbasis biedt M&D Seminars meer dan 120 opleidingen waarvoor zich ruim 5.000 deelnemers inschrijven.

M&D Seminars werd opgericht in 1990 en werd in 2013 overgenomen door Kluwer Opleidingen NV, dat sinds kort deel uitmaakt van NCOI Groep.  Daarmee zijn we onderdeel van een van de meest gerenommeerde private onderwijsgroepen van de Benelux. 

Doelgroepen
De opleidingen zijn bedoeld voor deelnemers met een goede voorkennis. Vrije beroepen (advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten), magistraten en financiële en personeelsverantwoordelijken behoren tot onze deelnemers. Afhankelijk van het onderwerp zijn bepaalde uiteenzettingen soms enkel bestemd voor juristen (wat dan uitdrukkelijk op het programma wordt vermeld).

Opleidingen met een juridische invalshoek
De onderwerpen die worden behandeld, hebben steeds een juridische basis. Zo kan een opleiding een duidelijke link hebben met een rechtstak (bvb. het vennootschapsrecht of het sociaal recht), maar bij sommige opleidingen wordt een onderwerp zowel aan een burgerrechtelijke, een vennootschapsrechtelijke als aan een fiscale toetsing onderworpen.

Over NCOI

NCOI Groep is bijna 25 jaar geleden in Nederland opgericht om werkenden in staat te stellen een waardevolle opleiding te volgen naast hun baan. Inmiddels werken binnen NCOI Groep meer dan 20 opleidingsinstituten samen en volgen er zo’n 200.000 mensen per jaar een opleiding of training naast hun werk.

Het is de missie van NCOI Groep om mensen in staat te stellen levenslang te kunnen leren, door onderwijs volledig af te stemmen op de individuele leerbehoefte. Daarnaast ondersteunt NCOI Groep bedrijven en publieke organisaties bij het effectief aanbieden van opleidingen aan hun medewerkers. Met meer dan 2.000 medewerkers en zo’n 4.500 freelance docenten maakt NCOI Groep mensen, organisaties en de samenleving sterker en succesvoller.

In België is NCOI NV actief met de merken NCOI Learning, Fiscaal Informatief en M&D Seminars.