Op 28 februari 2019 werd het Ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. De nieuwe wetgeving zal op 1 mei 2019  in werking kan treden.

Het ontwerp beoogt het vennootschapsrecht op een groot aantal punten te moderniseren.

Tijdens dit webinar krijgt u een globaal overzicht van de ingrijpende wijzigingen van de vennootschapswetgeving, dit weliswaar in een notendop.

Bestemd voor

 • Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, notarissen
 • Accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
 • Financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Algemeen overzicht van de geplande wijzigingen, komen daarbij o.m. aan bod:

 • Belangrijkste gemeenschappelijke nieuwigheden voor alle vennootschapsvormen
 • Beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • Het gewijzigde NV-recht (meervoudig stemrecht en nieuwigheden inzake governance)
 • Het BV-recht met bijzonder aandacht voor de impact van de afschaffing van het kapitaal op de oprichting en uitkeringsregels
 • Update van de ontbinding en vereffening
 • De inwerkingtreding en het overgangsrecht.

Docent(en)

kristof-maresceau
Kristof Maresceau

Kristof Maresceau is als director-advocaat verbonden aan het Corporate-M&A team van Deloitte-Legal Lawyers. Hij adviseert zowel individuele personen als vennootschappen over uiteenlopende aspecten van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Naast advocaat is Kristof deeltijds professor ondernemingsrecht aan de UGent evenals stichtend lid van het BCV dat de federale regering bijstond bij de hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht. Hij is auteur van diverse publicaties en laureaat van de TPR-Prijs 2015 en de Prijs Pierre Coppens 2014-2017.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Documentatie:

Documentatie digitaal bezorgd.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
Incompany:

Inschrijven

Data