Het insolventierecht werd tijdens de voorbije jaren grondig dooreengeschud, onder meer door de inwerkingtreding van de Wet Roerende Zekerheden en Boek XX van het WER. We laten vier specialisten aan het woord die elk ingaan op een onderdeel van het ruime insolventierecht. Daarbij wordt er uiteraard veel aandacht besteed aan de recente rechtspraak.

Programma

09:00 - 10:45

Sessie 1 – Overzicht van recente rechtspraak insolventierecht en zekerhedenrecht

Dr. Roel Fransis
10:45 - 11:00
Pauze
11:00 - 12:45

Sessie 2 – Twee jaar Boek XX: de eerste lessen (deel 1)

Mr. Dominique de Marez en mr. Ivan Reyns
12:45 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:15

Sessie 3 – Twee jaar Boek XX: de eerste lessen (deel 2)

Mr. Dominique de Marez en mr. Ivan Reyns
15:15 - 15:30
Pauze
15:30 - 17:15

Sessie 4 – Preventieve fase, voorlopige maatregelen en buitengerechtelijk minnelijk akkoord

Mr. Virginie Frémat
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

ivan-reyns
Ivan Reyns

Sinds 1990 actief aan de balie te Dendermonde. Sinds 2017 tevens actief aan de balie te Antwerpen. Oprichter van het kantoor Reyns Advoacten. Hij is plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde en tevens curator bij de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

Lees meer
dominique-de-marez
Dominique De Marez

Mr. Dominique De Marez is advocaat aan de balie te Kortrijk (Eubelius). Hij is tevens gastdocent aan de KULeuven, campus Brussel. Dominique treedt vaak op als advocaat in het raam van insolventieprocedures en geeft regelmatig seminaries over het insolventierecht en andere thema’s in verband met ondernemingen in moeilijkheden.

Lees meer
virginie-frémat
Virginie Frémat

Virginie Frémat, advocaat-vennoot bij CMS, heeft zich een uitgebreide ervaring opgebouwd in vennootschapsrecht en heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in alles wat ondernemingsgeschillen betreft. Zij heeft haar praktijk uitgebouwd in het verzekeringsrecht (complexe geschillen, advies inzake dekking en het opstellen van polissen), geschillen inzake het ondernemingsrecht (M&A claims, bestuurdersaansprakelijkheid, geschillen met aandeelhouders) en zij begeleidt regelmatig gerechtelijke reorganisaties, faillissementen en overnames van ondernemingen in moeilijkheden.acements.

Lees meer
roel-fransis
Roel Fransis

Roel Fransis is a Partner in the Banking and Finance Practice Group. He specialises in banking and (international) insolvency law. He advises national and international clients and has extensive experience in litigation in these fields.

He holds a law degree (2005) and a PhD in Law (Contractual subordination of claims in insolvency law, 2013) from the University of Leuven (KU Leuven). He is a researcher at the Institute for Commercial and Insolvency Law of the University of Leuven. He is author of many publications in the field of insolvency law, and is a regular speaker at national and international insolvency law conferences. He is a member of Insol Europe, Insol Europe Academic Forum and the Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL).

He joined Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick in 2005 and became partner in 2014.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 310 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij inschrijven bij EXTRA voor volgende supplementen kiezen

- Uitgeprinte versie van documentatie: 60 EUR supplement (excl. btw)

- Seminarie 310  EUR (excl.btw) +  50 EUR supplement (excl. btw) voor het optioneel boek ‘Boek XX'  (uitgave van Die Keure)

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 7 uren
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 7 punten
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 7 uren
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 7 uren
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 7 punten

Optioneel boek - 50 EUR

boek-xx-een-commentaar-bij-het-nieuwe-insolventierecht
Boek XX
Die Keure

Een commentaar bij het nieuwe insolventierecht

Op 1 mei 2018 is het nieuwe Boek XX van het WER in werking getreden.

Boek XX smelt de WCO en de Faillissementswet samen tot één coherent geheel. Daarbij heeft de wetgever zich echter niet beperkt tot een loutere coördinatie. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het insolventierecht op diverse punten te wijzigen, waarbij sommige van deze wijzigingen zeer ingrijpend en andere eerder juridisch-technisch van aard zijn.

De meest fundamentele wijziging is ongetwijfeld dat het toepassingsgebied ratione personae van het insolventierecht gevoelig uitgebreid wordt. Voortaan kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure. Een andere opvallende ingreep is dat de wetgever een aantal aan het faillissement verbonden aansprakelijkheidsregels overhevelt naar Boek XX, waarbij deze regels inhoudelijk gewijzigd worden en een veel ruimere draagwijdte krijgen dan voorheen.

Net vóór de inwerkingtreding van Boek XX verschenen op 27 april 2018 in het Belgisch Staatsblad nog de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht – die Boek XX op een aantal punten wijzigt – en twee uitvoeringsbesluiten bij Boek XX.

Lees meer

Inschrijven

Data

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

contact@ncoi.be
+32 15 79 16 30

Lees meer