Seminaries vennootschapsrecht

Actualia Insolventierecht

Het insolventierecht werd tijdens de voorbije jaren grondig dooreengeschud o.a. door inwerkingtreding van de Wet Roerende Zekerheden en Boek XX van het WER

10 november 2020, Online

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Een inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht een must

13 november 2020, Online

Faillissementsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

19 november 2020, Online

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen

Tijdens dit jaarlijks praktijkseminarie wordt dieper ingegaan op de vraag welke aspecten van fiscale optimalisatie u kunt overwegen

24 november 2020, Online

Impact van de nieuwe B2B contract wetgeving op managementovereenkomsten

Impact van de nieuwe B2B contract wetgeving op management overeenkomsten

26 november 2020, Live Webinar

Het nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

ingrijpende wijzigingen vennootschapswetgeving

On Demand Webinar

Bestuur en governance binnen de NV

Nieuw WVV - wijzigingen NV

On Demand Webinar

Oprichting en uitkering in de BV

Nieuw WVV - wijzigingen BV.

On Demand Webinar

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV

Nieuw Wetboek Vennootschapsrecht toegelicht

On Demand Webinar

Praktijkervaringen na één jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

On Demand Webinar