Seminaries vennootschapsrecht

Praktijkervaringen na één jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

24 augustus 2020, Live Webinar

Webinar Days 2020

Webinar Days 2020.

24 augustus 2020, Live Webinar

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Een inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht een must

16 oktober 2020, Online

Studiedag M&A anno 2020

De sprekers gaan in op de laatste tendensen op het gebied van M&A. Hierbij wordt stilgestaan bij de nieuwigheden lopende uit de verschillende wettelijke hervormingen.

22 oktober 2020, Online

Actualia Insolventierecht

Het insolventierecht werd tijdens de voorbije jaren grondig dooreengeschud o.a. door inwerkingtreding van de Wet Roerende Zekerheden en Boek XX van het WER

10 november 2020, Online

Het nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

ingrijpende wijzigingen vennootschapswetgeving

On Demand Webinar

Bestuur en governance binnen de NV

Nieuw WVV - wijzigingen NV

On Demand Webinar

Oprichting en uitkering in de BV

Nieuw WVV - wijzigingen BV.

On Demand Webinar

Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV

Nieuw Wetboek Vennootschapsrecht toegelicht

On Demand Webinar