Op 1 september 2019 is het nieuw decreet dat de Jeugdbeschermingswet vervangt, het “Jeugddelinquentiedecreet” in werking getreden.

Daarin staat de verantwoordelijkheid van de jeugddelinquent centraal.

Tijdens dit seminarie krijgt u een duidelijk overzicht van het Vlaamse jeugddelinquentierecht met aandacht voor de vernieuwingen en de praktische gevolgen daarvan.

Programma

Volgende items komen aan bod:

  • Principes en uitgangspunten
  • Nieuwe bevoegdheden van het Openbaar Ministerie
  • Maatregelen en sancties bij de jeugdrechter en de jeugdrechtbank
  • Positief project als belangrijke vernieuwing
  • Gesloten oriëntatie, gesloten begeleiding, lange detentie, uithandengeving
  • Eerste ervaringen sinds de inwerkingtreding

 

Mogelijkheid tot vraagstelling

Sprekers

geert-decock
Geert Decock

Geert Decock studeerde aan de K.U. Leuven en haalde er een licentie Rechten en Criminologie, alsook een bijzonder baccalaureaat in de Wijsbegeerte. Hij was een tijdlang wetenschappelijk medewerker aan de school voor Criminologie in Leuven en voltijds docent aan de Sociale Hogeschool IPSOC te Kortrijk. Hij doceerde er grondwettelijk – en administratief recht, burgerlijk recht, strafrecht en jeugdbeschermingsrecht.

Vanaf juni 1988 werd hij advocaat aan de balie te Gent, deed zijn stage bij Frans Baert en Xavier Troch en bleef tot einde 2013 vennoot bij de advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten. Hij was er specialist in het personen- en familierecht en het jeugdrecht (jeugdhulprecht en jeugddelinquentierecht). Hij volgde een opleiding tot bemiddelaar in familiezaken en behaalde het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.

Tot voor kort was hij deeltijds lector strafrecht en jeugdrecht aan de Arteveldehogeschool te Gent. Eerder was hij ook coördinator van het project herstelbemiddeling minderjarigen te Gent, voorzitter van de bemiddelingscommissie voor bijzondere jeugdbijstand te Gent en mede-oprichter en voorzitter van de vzw Half-Rond, die de neutrale bezoekruimtes organiseerde te Gent en te Ronse.

Hij is voorzitter van de werkgroep jeugdsanctierecht, kernredacteur van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK) en lid van de deelredactie Jeugdbescherming en Bijzondere Jeugdzorg van Panopticon.

Geert Decock was de eerste voorzitter van de in 2009 opgerichte Unie van Jeugdadvocaten. Hij is lid van de commissie Jeugd van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Hij was meerdere jaren lid van de Algemene Vergadering van OVB en zetelde in de Raad van de Orde van de balie van Gent.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 199 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie: <p>U kunt bij inschrijving bij EXTRA voor volgende supplementen kiezen: <br />o Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)<br />o Seminarie 199 EUR (excl.btw) +  56 EUR supplement (excl. btw) voor het optioneel boek ‘Het Vlaamse jeugddelinquentierecht 2019’ (Larcier)</p>
Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten (In aanvraag)
Incompany:

Optioneel boek - 56 EUR

het-jeugddelinquentierecht-larcier
Het Vlaamse jeugddelinquentierecht 2019
Larcier

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake jeugddelinquentie overgeheveld naar de gemeenschappen. Na een uitgebreid voorbereidend traject en enkele hindernissen in het wetgevingsproces, krijgt Vlaanderen een eigen jeugddelinquentierecht dat de Jeugdbeschermingswet van 1965 en 2006 grotendeels zal vervangen.

Het Vlaamse Jeugddelinquentiedecreet treedt in werking op 1 september 2019 en zal een grote impact hebben op praktijk, beleid en onderzoek. Het is cruciaal dat alle betrokkenen op geïnformeerde wijze aan de slag kunnen gaan met de nieuwe wetgeving. Dit verslagboek biedt een duidelijk overzicht van het Vlaamse jeugddelinquentierecht: de basisprincipes, de algemene structuur, de vernieuwingen en de praktische gevolgen daarvan.

Inhoud:

1. Johan Put: Het Vlaamse jeugddelinquentierecht in essentie
2. Dirk De Waele: Naar een versterkte positie van het jeugdparket?
3. Joëlle Danckaerts: De rol van de jeugdrechter versus het parket in het Vlaamse jeugddelinquentierecht
4. Geert Decock: Het positief project in het nieuwe jeugddelinquentierecht
5. Stefaan Viaene: De ontwikkeling van het positief project door de hca-diensten
6. Tom Daems en Elien Goossens: Elektronische monitoring voor jongeren: een volwassen reflectie
7. Steven Belet en Magda Massoels: De nieuwe gemeenschapsinstelling
8. Jan Bosmans: De verhouding van jeugddelinquentie met jeugdhulp
9. Roel Gerits: Delictgericht contextbegeleiden en samen-werken tussen private organisaties en gemeenschapsinstellingen
10. Stefaan Pleysier: Een ‘evidence-based’ jeugddelinquentierecht: what’s in a name?
11. Katrien Herbots en Sofie Van Rumst: Een kinderrechtenproof Vlaams jeugddelinquentierecht?
12. Jantien Leenknecht en Wendy De Bondt: Jeugddelinquentierecht over de grenzen heen
Bijlage. Johan Put en Katrijn Veeckmans: Jeugddelinquentiedecreet – Overzichtstabel ‘antwoorden’

Lees meer

Inschrijven

Data

Contact

klantendienst
Klantendienst
Klantenservice, Wolters Kluwer - MD Seminars

Heeft u vragen met betrekking tot uw inschrijving, factuur, ..., contacteer dan onze klantendienst.

contact@ncoi.be
+32 15 79 16 30

Lees meer