In het regeerakkoord wordt andermaal bevestigd dat de strijd tegen sociale fraude een prioriteit is voor de regering. Hierbij wordt in het bijzonder de strijd tegen de sociale dumping aangehaald. Dit alles wordt versterkt door de recente herschikking van de ministerportefeuilles waardoor Vincent Van Petegem de coördinatie van fraudebestrijding erbij krijgt.

Het valt aldus te verwachten dat de regering De Croo het eerder beleid zal verderzetten: hogere pakkansen en meer slagkracht voor de sociale inspectiediensten. Dit was ook in het afgelopen jaar het geval, waarbij we onder meer kunnen verwijzen naar de flitscontroles in de vleessector van augustus.

Belgische opdrachtgevers vallen vaak uit de lucht indien zij plots betrokken worden in een dossier van sociale dumping. Dit heeft meestal te maken met het feit dat zij zondermeer samenwerkingen aangaan met buitenlandse onderaannemers zonder aandacht te besteden aan de vraag met wie men nu exact in zee gaat.

Teneinde de rol van de sociale inspectie en het arbeidsauditoraat in dergelijke dossiers toe te lichten, wordt vooreerst een kort overzicht gegeven van de verschillende inspectiediensten en hun belangrijkste bevoegdheden. Verder staan we stil bij het tijdsverloop tussen een eerste controle en een (eventuele) verschijning voor de correctionele rechtbank.

Tenslotte wordt er dieper ingegaan op concrete thema’s die consequent terugkomen bij dossiers rond sociale dumping: o.a. verboden terbeschikkingstelling, detacheringsfraude en de betaling van de minimumlonen.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten

Programma

 • De verschillende inspectiediensten
 • De bevoegdheden van de inspectiediensten
 • Verloop van een procedure (de weg tussen een inspectiedossier naar een correctionele verschijning)
 • Hoe geraak je als Belgische onderneming betrokken bij een dossier sociale dumping (o.a. verboden terbeschikkingstelling, detacheringsfraude)?
 • Mogelijkheid tot vraagstelling

Docent(en)

bart-adriaens
Bart Adriaens

Bart Adriaens is vennoot bij het advocatenkantoor Claeys & Engels. Hij startte zijn carrière aan de Brusselse Balie, en plaatste zich in 1995 over naar de Kortrijkse Balie, waar hij de eer had om in 1996 de plechtige openingsrede voor de Balie te mogen houden. Hij wordt beschouwd als een van de toonaangevende advocaten in België op het vlak van actieve bijstand aan werkgevers die doorgedreven controles en onderzoeken ondergaan van de diverse sociale inspectiediensten.

Lees meer
veerle-van-keirsbilck
Veerle Van Keirsbilck

Veerle Van Keirsbilck spitst zich toe op verschillende domeinen van het sociaal recht. Zo geeft zij advies inzake individueel arbeidsrecht en voert zij in deze materies procedures voor de arbeidsrechtbank. Bovendien is zij gespecialiseerd in sociaal strafrecht. Zij staat dan ook frequent cliënteel bij bij sociale inspecties en pleit geregeld voor de correctionele rechtbank. Zij studeerde in 2009 af als Master in de rechten aan de universiteit van Gent. Na haar studies heeft zij het kantoor Claeys & Engels (Kortijk) vervoegd en is zij aangesloten bij de balie van Kortrijk.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 201 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten
Incompany:

Inschrijven

Data