De lidstaten van de Europese Unie waren als gevolg van de herziene Detacheringsrichtlijn verplicht om hun detacheringsregels voor 30 juli 2020 aan te passen. Dit is in België gebeurd  door de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (BS 20 juli 2020) .

Ingevolge de Detacheringsrichtlijn bepaalt de Belgische Detacheringswet van 5 maart 2002 dat een werkgever die werknemers naar België detacheert alle Belgische strafrechtelijke gesanctioneerde loon- en arbeidsvoorwaarden moet naleven ook al blijft de arbeidsovereenkomst verder geregeld door het recht van hun plaats van gewoonlijke tewerkstelling (in principe de zendstaat). Met ingang van 30 juli 2020 moet met een aantal bijkomende zaken rekening worden gehouden.

Tijdens dit webinar krijgt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan de Detacheringswet van 5 maart 2002 en van de aandachtpunten bij detachering van werknemers naar België.

Bestemd voor

  • Advocaten
  • Bedrijfsjuristen
  • Magistraten
  • Financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

In voorbereiding

Docent(en)

cr-00002917
Sophie Maes

Sophie adviseert als vennoot bij Claeys & Engels nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling, het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames. Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse hr-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen. Sophie spreekt regelmatig op interne en externe binnenlandse en buitenlandse seminaries en is auteur van diverse artikels.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
Incompany:

Inschrijven

Data