Seminaries sociaal recht

Richtlijn rond bescherming klokkenluiders

Klokkenluiders - implementatie nieuwe verplichtingen

9 oktober 2020, Live Webinar

Actualia ontslagrecht

Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht

13 oktober 2020, Online

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

clausules en rechtspraak

On Demand Webinar

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Wat doen bij concurrentie werknemer?

On Demand Webinar

Corona-virus: Arbeidsrechtelijke gevolgen voor ondernemingen

Internationale en nationale juridische aspecten

On Demand Webinar

Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten

WVV - impact bestuurders en leden directieraad

On Demand Webinar

Staking

Praktische problemen bij staking toegelicht

On Demand Webinar