Seminaries sociaal recht

Detachering

Met speciale aandacht voor de nieuwe wet van 12 juni 2020

29 oktober 2020, Live Webinar

Impact van de nieuwe B2B contract wetgeving op managementovereenkomsten

Impact van de nieuwe B2B contract wetgeving op management overeenkomsten

26 november 2020, Live Webinar

Sociale inspectie anno 2020

Sociale inspectie anno 2020

15 december 2020, Online

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

clausules en rechtspraak

On Demand Webinar

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Wat doen bij concurrentie werknemer?

On Demand Webinar

Corona-virus: Arbeidsrechtelijke gevolgen voor ondernemingen

Internationale en nationale juridische aspecten

On Demand Webinar

Staking

Praktische problemen bij staking toegelicht

On Demand Webinar

Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten

WVV - impact bestuurders en leden directieraad

On Demand Webinar