Seminaries sociaal recht

Studiedag 'Grensoverschrijdende Tewerkstelling'

Overzicht van actualiteit en recurrente knelpunten

11 februari 2021, Online

De managementovereenkomst

Sociaalrechtelijk en handelsrechtelijk bekeken

25 februari 2021, Online

Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules

clausules en rechtspraak

On Demand Webinar

Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers

Wat doen bij concurrentie werknemer?

On Demand Webinar

Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten

WVV - impact bestuurders en leden directieraad

On Demand Webinar

Staking

Praktische problemen bij staking toegelicht

On Demand Webinar

Corona-virus: Arbeidsrechtelijke gevolgen voor ondernemingen

Internationale en nationale juridische aspecten

On Demand Webinar

Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken

Eerste evaluatie na de nieuwe wetgeving

On Demand Webinar