Tijdens dit seminarie wordt in het eerste deel een overzicht gegeven van de schadevergoedingen die toegekend zijn aan onrechtmatig geweerde of niet-gekozen inschrijvers aan de hand van een reeks recente arresten van de Raad van State en burgerlijke rechtbanken. Voor de Raad van State betreft het een nieuwe bevoegdheid.

 

Tijdens het tweede deel zullen de sprekers de sancties bespreken indien de overheidsopdracht niet in mededinging is gesteld, en met name de absolute nietigheid en de onverbindendverklaring. Het Hof van Cassatie heeft zopas een belangrijk arrest geveld op het vlak van de absolute nietigheid.

Bestemd voor

 • advocaten
 • magistraten
 • bedrijfsjuristen

Programma

Schadevergoeding voor de onrechtmatig geweerde of niet-gekozen inschrijver

 • Welke rechter is bevoegd (Raad van State of de burgerlijke rechter)?
 • Wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken van de toegekende schadevergoedingen?
 • Is er een verschillende beoordeling door de Raad van State en de burgerlijke rechter?
 • Bespreking recente praktijkgevallen (Raad van State en burgerlijke rechter)
 • Integrale schadevergoeding of verlies van een kans?
 • Wanneer wordt de 10 % regel toegepast?
 • Interesten en kapitalisatie

  

Sancties ingevolge een gebrek aan mededinging:

 • De absolute nietigheid van de overeenkomst:
  • drastische gevolgen (bespreking van een reeks arresten van de hoven van beroep)
  • de nuances in de meest recente rechtspraak van het Hof van Cassatie
 • Onverbindendverklaring van de overeenkomst:
  • nieuwe sanctie vanuit Europa
  • toepassingenverhouding tot de sanctie van de absolute nietigheid

Docent(en)

Louise Galot
Louise Galot

Louise Galot legt zich voornamelijk toe op de regelgeving inzake overheidsopdrachten, Europees en Belgisch mededingingsrecht en Belgisch handelsrecht.

Ze studeerde rechten aan de Facultés Notre-Dame de la Paixin in Namen (2003-2005), aan de Katholieke Universiteit Leuven (2005-2008) en behaalde een LL.M. in Europees recht aan de Institut d’Etudes Européennes in Brussel (U.L.B., 2009).

Louise startte haar carrière als advocaat aan de balie van Brussel in oktober 2009, als medewerkster van & DE BANDT.

Lees meer
peter_teerlinck
Peter Teerlinck

Peter Teerlinck legt zich toe op de Belgische en Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten, en op het ondernemingsrecht. Hij is lid van de balie van Brussel.

Zijn ruime praktijk en ervaring omvatten onder meer complexe geschillen rond overheidsopdrachten, alsmede nationale en internationale handelsgeschillen. Verder staat hij ondernemingen bij voor de redactie van commerciële contracten in ruime zin en distributieovereenkomsten in het bijzonder. Zowel aanbestedende overheden als ondernemingen kunnen bij hem terecht voor de opmaak van respectievelijk bestekken en offertes, en juridische bijstand voor de Raad van State en burgerlijke rechtbanken wanneer het misloopt.

Tot zijn cliënten behoren zowel multinationale ondernemingen als kleinere of middelgrote ondernemingen, en aanbestedende overheden van verschillend formaat, die alle kunnen rekenen op advies en verdediging op maat.

Peter publiceert boeken en talrijke bijdragen over overheidsopdrachten, en geeft geregeld lezingen over de Europese en nationale aspecten van het overheidsopdrachtenrecht. Peter is hoofdauteur van het boek “De aanbestedende overheid & ”.”

Peter studeerde rechten in Namen en aan de Katholieke Universiteit Leuven (1986-1991), en behaalde een bijkomende licentie in Europees recht aan het ‘Institut de droit européen’ te Brussel (U.L.B., 1992). Hij begon zijn carrière als advocaat in 1992 bij Schuermans & Schuermans, waar hij in 2001 vennoot werd. In juli 2010 werd hij vennoot bij & DE BANDT.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 210 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
Incompany:

Inschrijven

Data