Seminaries publiek- en aanbestedingsrecht

Actualia omgevingsrecht 2021

Vorig jaar werden er wijzigingen aangebracht in het Omgevingsverguningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

24 juni 2021, Online

Overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht

Tijdens dit webinar zal de spreker de recente (hogere) rechtspraak bespreken.

On Demand Webinar