i) Toepassing van de insolventiewet op de vrije beroepen en in het bijzonder de advocaat

Sedert de invoering van Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht is het insolventierecht ook van toepassing op de vrije beroepen. Het tweedekansenbeleid van de wetgever biedt ook voor deze beroepsgroep kansen.

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 18 september 2020 het OVB-reglement ‘betreffende de advocaat en insolventie’ vernietigd. Dat reglement voorzag dat een advocaat die failliet verklaard wordt, ambtshalve weggelaten wordt van het tableau. Opzet was de cesuur te maken met de voorbije activiteit, en dit onverminderd de mogelijkheid om onmiddellijk opnieuw herinschrijving te vragen.

(ii) Bewindvoering in het insolventierecht

Iedereen kent de gerechtsmandataris die in het kader van een gerechtelijke reorganisatie met het oog op een overdracht onder gerechtelijk gezag belast wordt met het organiseren van een verkoop van activiteiten in naam en voor rekening van de onderneming. Er zijn in de insolventiewet evenwel nog net wat andere gerechtelijk mandatarissen, die minder bekend zijn terwijl ook deze vaak een nuttige bijdrage kunnen leveren om ondernemingen in (dreigende) insolventie te herstructureren of te beschermen, bv. tegen onrechtmatige bestuursdaden. Naast de “gerechtelijk mandatarissen” die worden besproken in Titel III Voorlopige maatregelen van Boek XX, is er natuurlijk ook de gemeenrechtelijk voorlopig bewindvoerder.

Beide topics worden grondig uitgediept terwijl de sprekers dankzij hun jarenlange ervaring de theorie kunnen illustreren aan de hand van tal van praktijkvoorbeelden.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten

Programma

 • Toepassing van de insolventiewet op de vrije beroepen en in het bijzonder de advocaat
 • Bewindvoering in het insolventierecht

 

Docent(en)

Jens Vrebos
Jens Vrebos

Jens Vrebos is advocaat sinds 2008 en richt zijn activiteiten vooral op insolventierecht en vennootschapsrecht. Hij begeleidt cliënten in procedures van gerechtelijke reorganisaties van ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen van vennootschappen en faillissementen. Hij is sedert 1 januari 2020 advocaat-vennoot bij Crivits & Persyn te Brugge.

Lees meer
rik_crivits
Rik Crivits

Rik Crivits is advocaat aan de balie West-Vlaanderen. Hij is samen met Chris Persyn oprichter van Crivits & Persyn te Brugge (1988). Hij behandelt vooral materies van insolventierecht en vennootschapsrecht. Hij treedt op als vereffenaar van vennootschappen, als gerechtsmandataris in gerechtelijke reorganisaties en als curator. Rik is sinds 1 september 2020 stafhouder aan de balie West-Vlaanderen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten (Op aanvraag)
Incompany:

Inschrijven

Data