Tijdens deze studienamiddag worden, naar jaarlijkse traditie, een aantal belangrijke evoluties in het faillissementsrecht kritisch geanalyseerd, aangezien er in de tweede helft van 2019 en 2020 heel wat belangrijke arresten en vonnissen werden gewezen. Zowel het Europees Hof van Justitie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie als diverse hoven van beroep en rechtbanken van koophandel hebben talrijke uitspraken geveld, waaruit de sprekers een selectie hebben gemaakt ten behoeve van de practicus van het faillissementsrecht.

Bestemd voor

 • Advocaten
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Magistraten
 • Bedrijfsjuristen

Programma

Net als de vorige jaren worden een aantal specifieke thema’s behandeld aan de hand van relevante gerechtelijke uitspraken (periode 1 mei 2019-1 september 2020):

 1. Procedure
 2. Ondernemingsbegrip
 3. Faillissement advocaat
 4. Kwijtschelding
 5. Aansprakelijkheden
 6. Tegenwerpelijkheid aan failliete boedel
 7. Grensoverschrijdende insolventie
 8. Faillissementsmisdrijven
 9. Procedure gerechtelijke reorganisatie
 10. Boedelschulden
 11. Bescherming werknemers bij insolventie
 12. Coronacrisis

Docent(en)

ilse_mertens
Ilse Mertens

Studies:

Complement toegepaste economie UFSIA 1983

Licentiaat in de Rechten Universiteit Gent 1986

Activiteiten:

Advocaat aan de Balie van Antwerpen sinds 1988, Partner in EVC Advocaten

Curator sinds 1991

Mede-auteur van volgende publicaties: Van Camp, E. en Mertens, I. "Insolventie van ondernemingen. Wet van 11 augustus 2017", Wolters Kluwer, Mechelen, 2017 (uitgave in de reeks "Nieuwe Wetgeving") Van Camp, E. en Mertens, I. "Faillissementswet anno 2008", Wolters Kluwer, Mechelen, 2008 (uitgave in de reeks "Nieuwe Wetgeving")

Sedert 2005 spreker in het jaarlijks seminarie M&D - Faillissementsrecht en bijzondere insolventiewetgeving: Overzicht van recente rechtspraak

Lees meer
Nathalie Vermeersch
Nathalie Vermeersch

Mr Nathalie Vermeersch behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1991 en startte vervolgens haar carrière bij advocatenkantoor Wijffels, Geuens, De Paep Advocaten te Antwerpen. In december 2015 richtte mr Nathalie Vermeersch samen met Mr Rudiger De Paep het kantoor Vermeersch De Paep Advocaten Plantinkaai 10/21 te Antwerpen op. Mr Nathalie Vermeersch is als vennoot van Vermeersch De Paep Advocaten gespecialiseerd in het handels- en vennootschapsrecht, alsmede in vastgoedrecht. Als specialist in vastgoedrecht verleent zij tevens juridische bijstand aan de leden van CIB Antwerpen de beroepsvereniging in vastgoed. Zij neemt tevens diverse gerechtelijke mandaten waar bij de Rechtbank van Koophandel zo onder meer het mandaat van curator, voorlopig bewindvoerder, gerechtelijk vereffenaar en sekwester. Tevens is Mr Vermeersch plaatsvervangend Vrederechter in het Vredegerecht van het kanton Beveren-Waas. In het gerechtelijk jaar 2006-2007 was Mr Vermeersch tevens Voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de balie van Antwerpen en zij zetelde eveneens zeven jaar in de Raad van de Orde van Advocaten aan de balie te Antwerpen

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 210 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten (In aanvraag)
 • NKGB Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 4 punten (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
Incompany:

Inschrijven

Data