Seminaries insolventierecht

Een deficitaire vereffening

Zowel het insolventierecht alsook het vennootschapsrecht zijn ingrijpend gewijzigd.

27 april 2021, Online

Actualia Collectieve schuldenregeling

Rechtspraakoverzicht en praktische knelpunten

20 mei 2021, Online

Recente wetswijzigingen in het vennootschaps- en insolventierecht

Het WVV onderging een eerste reeks aanpassingen door de reparatiewet van 28 april 2020 en vervolgens door het arrest van het Grondwettelijk hof van 15 oktober 2020.

1 juni 2021, Live Webinar

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

Stand van zaken en vragen uit de praktijk

On Demand Webinar