Seminaries insolventierecht

Actualia Insolventierecht

Het insolventierecht werd tijdens de voorbije jaren grondig dooreengeschud o.a. door inwerkingtreding van de Wet Roerende Zekerheden en Boek XX van het WER

10 november 2020, Online

Actualia Beslag- en executierecht

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het beslag– en executierecht.

18 november 2020, Online

Faillissementsrecht

Overzicht van recente rechtspraak

19 november 2020, Online

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

Stand van zaken en vragen uit de praktijk

On Demand Webinar