Op 26 november 2019 werd Richtlijn 2019/1937 van 23 oktober 2019 gepubliceerd inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Zij is beter bekend als de Richtlijn ter bescherming van klokkenluiders. De directe aanleiding hiervoor waren recente schandalen zoals LuxLeaks en de Panama Papers. Die toonden aan in wat voor een precaire situatie mensen terecht komen die ‘de klok luiden’ en de gebrekkige bescherming die zij genieten. Ook zuiver economische overwegingen speelden mee. Zo begrootte een studie uit 2017 het economisch verlies door de niet afdoende bescherming van klokkenluiders op niet minder dan 5,8 tot 9,6 miljard EUR op Europees niveau.

 

Uiterlijk 17 december 2021 moeten de EU-lidstaten de richtlijn hebben omgezet in hun nationale recht. Hierdoor zal vanaf die datum elke organisatie met 250 of meer medewerkers onmiddellijk verplicht zijn om te voorzien in een kanaal/platform waarlangs klokkenluiders op een vertrouwelijke wijze zaken kunnen aankaarten. Organisaties met 50 of meer medewerkers zullen dit ook moeten doen, maar zij krijgen de tijd tot 17 december 2023.

 

Zo wordt in Europa verplicht geïntroduceerd wat in de Verenigde-Staten en sommige buurlanden al meerdere jaren gebruikelijk is. Voor de meerderheid van de Belgische bedrijven blijft het evenwel een culturele omslag. De perceptie leeft immers dat dergelijke ‘kliklijnen’ onderling wantrouwen creëren. Om die reden wordt tijdens het webinar niet uitsluitend de zuiver juridische context besproken (bespreking van de eigenlijke richtlijn en toetsing t.a.v. het huidige kader op sociaal-, privacy- en strafrechtelijk vlak). Het is immers cruciaal om hiernaast ook aandacht te hebben voor de psychologische aspecten ervan. De bedoeling is namelijk een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor klokkenluiders. Enkel op die manier kan hun verplichte bescherming evolueren van weeral een juridische last tot een zinvolle management-tool die bijdraagt aan fraudepreventie én aan een open en transparante bedrijfscultuur.

Bestemd voor

  • advocaten
  • bedrijfsjuristen
  • magistraten
  • HR- (beleids)medewerkers

Programma

(Programma in voorbereiding)

Docent(en)

joris-lambrechts
Joris Lambrechts

Joris Lambrechts is werkzaam bij Finvision, een financieel advieskantoor met vestigingen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Sint-Niklaas en Waregem. Als Manager Compliance & Forensics staat hij cliënten bij in diverse materies gerelateerd aan ethisch en duurzaam ondernemen, compliance (wettelijk ondernemen) en private fraude onderzoeken. Hij behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2009) en een getuigschrift ‘Master Class Forensic Auditing’ aan de Antwerp Management School (2012). Hij is ook geregistreerd fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA) sinds 2013 en behaalde het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ in 2016. Vooraleer Finvision te vervoegen, was Joris gedurende meer dan 10 jaar als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Hij specialiseerde er zich in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht. Joris spreekt regelmatig op seminaries rond diverse fraude-topics.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar enkel live bekijken.

Accreditatie:
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten (In aanvraag)
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
Incompany:

Inschrijven

Data