EU-merkenrecht

Sinds 1 oktober 2017 zijn er nieuwe bepalingen in werking getreden waarmee de eerder aangekondigde hervormingen in het EU merkenrecht worden afgerond.De hervormingen in het merkenrecht in de Europese Unie hebben als doel het merkenrecht binnen de EU effectiever, efficiënter en meer samenhangend te maken. Het pakket aan hervormingen (ook wel aangeduid als het ‘Trademark (Reform) Package’) bevat belangrijke wijzigingen voor houders van Benelux- en Uniemerken.De hervormingen worden tijdens dit webinar nader toegelicht.

Benelux-merkenrecht

Ook in het Benelux-merkenrecht zijn er de voorbije jaren een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Tijdens dit webinar zal Mr. Wuyts (Novagraaf) een aantal van de voornaamste wijzigingen in het merkenrecht toelichten en bespreken.

Bestemd voor

 • advocaten,
 • bedrijfsjuristen,
 • magistraten

Programma

EU TRADEMARK REFORM PACKAGE - Overzicht van de wijzigingen per 1 oktober 2017

 • Wegvallen van het vereiste van grafische voorstelling: welke merken kunnen vanaf nu worden gedeponeerd, naast de traditionele merken? Aan welke voorwaarden moeten deze voldoen?
 • Invoering van het uniecertificeringsmerk: waarvoor dient dit merk? Wat zijn de voorwaarden?
 • Procedurele veranderingen in vogelvlucht: kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen bij het indienen van depots, in oppositie- en doorhalingsprocedures en bij de communicatie met het EUIPO

BENELUX MERKENRECHT – Voornaamste wijzigingen sinds 2018

 • Houders van bekende merken hebben een sterkere positie in opposities gekregen;
 • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft een doorhalingsprocedure geïntroduceerd; en
 • Het Benelux-Gerechtshof is, in plaats van de nationale rechter, de instantie om in beroep te gaan tegen eindbeslissingen van BOIP.

BENELUX MERKENRECHT – Voornaamste wijzigingen sinds 2019

 • Gewijzigd taksesysteem per 1 januari 2019, met ingang van deze datum ook taksen voor de tweede en derde klasse bij depot én vernieuwing;
 • Een ‘grafische voorstelling’ is straks niet langer een vereiste om een merk te kunnen deponeren;
 • Vormuitsluitingsgronden worden uitgebreid naar kenmerkuitsluitingsgronden;
 • Er komt een onderscheid tussen certificeringsmerken (keurmerken) en collectieve merken (verenigingsmerken).

Docent(en)

d_00731
Stephanie Wuyts

Stephanie Wuyts, Trademark Attorney, Novagraaf Belgium

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
Incompany:

Inschrijven

Data