Veel ondernemers beslissen op een gegeven moment aandelen in een andere onderneming over te nemen of de aandelen in een door hen opgebouwde onderneming te verkopen. Op dat moment komen zij terecht in een M&A-overnametraject. 

In een klassiek scenario zal de verkoper in de overeenkomst tot overdracht van aandelen bepaalde verklaringen en waarborgen verstrekken ten gunste van de koper.  

De mogelijkheid bestaat om dergelijke verklaringen en waarborgen te verzekeren. Een praktijk die in België nog maar weinig gekend is, maar aan een opmars bezig is. Het is cruciaal om de mogelijkheden én beperkingen van zo’n verzekering correct in te schatten.

Zo zijn bepaalde strafrechtelijke risico’s principieel onverzekerbaar. Wordt men hiermee geconfronteerd tijdens het overnametraject, is het belangrijk ze eerst juridisch en financieel in kaart te brengen. Pas daarna kan worden beoordeeld of en hoe (met name) de koper zich ertegen kan beschermen.

Daarnaast is het niet onbelangrijk om uw contractspartij correct in te schatten. Dit is relevant voor koper en verkoper. 

Al deze zaken worden besproken tijdens een praktijkgericht webinar waarin de sprekers u aan de van hand van een algemeen kader en specifieke cases de tools geven om zelf de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen.

Programma

Deel 1: het verzekeren van burgerrechtelijke M&A-risico’s

 1. Het M&A-overnametraject
 2. De Share Purchase Agreement (SPA) en de Representations & Warranties (RW)
 3. De M&A-verzekering: Warranties & Indemnity (W&I) insurance
  1. Algemeen
  2. Voordelen koper
  3. Voordelen verkoper
  4. W&I insurance in het transactioneel proces
  5. Bijzondere aandachtspunten

Deel 2: het beheersen van strafrechtelijke M&A-risico’s

 1. De onverzekerbaarheid van strafrechtelijke risico’s
 2. De reikwijdte van strafrechtelijke risico’s
  1. De autonomie van het strafrecht
  2. De verregaande ‘criminalisering’ via blanco-strafbaarstellingen
  3. De begroting van een illegaal vermogensvoordeel
  4. Impact van een M&A op de strafvordering
  5. Bijzondere aandacht voor voortdurende misdrijven
 3. Back-ground-checks van kandidaat-contractspartijen: wat mag wel en niet?
 4. Belang van het traject ná de fusie of overname

Docent(en)

joris-lambrechts
Joris Lambrechts

Joris Lambrechts is werkzaam bij Finvision, een financieel advieskantoor met vestigingen te Antwerpen, Hasselt, Brussel, Sint-Niklaas en Waregem. Als Manager Compliance & Forensics staat hij cliënten bij in diverse materies gerelateerd aan ethisch en duurzaam ondernemen, compliance (wettelijk ondernemen) en private fraude onderzoeken. Hij behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen (2009) en een getuigschrift ‘Master Class Forensic Auditing’ aan de Antwerp Management School (2012). Hij is ook geregistreerd fraude-auditor bij het Institute of Fraud Auditors (IFA) sinds 2013 en behaalde het getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ in 2016. Vooraleer Finvision te vervoegen, was Joris gedurende meer dan 10 jaar als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Hij specialiseerde er zich in het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht. Joris spreekt regelmatig op seminaries rond diverse fraude-topics.

Lees meer
Frederik Van Overtveldt
Frederik Van Overtveldt

Advocaat-partner Caluwaerts Uytterhoeven

Frederik Van Overtveldt is advocaat aan de balie te Antwerpen (sinds 2008) en partner bij advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven (sinds 2018).

Hij heeft een extensieve ervaring opgebouwd in nationale en internationale bedrijfsovernames (private M&A) waarbij hij cliënten begeleidt doorheen het ganse traject in al haar facetten. Dit houdt onder meer in dat hij actief mee de structuur uitwerkt, de onderhandelingen begeleidt, snel een team kan samenstellen om een boekenonderzoek (due diligence) uit te voeren en daarbij alle benodigde overeenkomsten kan voorzien. Het afleveren van individueel maatwerk dat uniek is voor elke transactie is daarbij van doorslaggevend belang.

Frederik adviseert eveneens financiële instellingen in het kader van de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels (compliance).

Verder beschikt Frederik over een doorgedreven expertise in het voeren van complexe vennootschapsgeschillen, herstructureringen, het begeleiden van bestuurders en aandeelhouders in de uitoefening van hun rechten, handelstussenpersonen (distributie, agentuur, …) en meer algemeen in het kader van advisering omtrent alle aspecten van het handels- en vennootschapsrecht.

Frederik behaalde zijn Master in de Rechten in 2007 aan de Universiteit Antwerpen en behaalde aansluitend in 2008 een Master na Master Bedrijfsrecht aan de Universiteit Gent. In 2013 behaalde hij met grote onderscheiding een Postgraduaat Financiewezen (Corporate Finance) aan de KU Leuven.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
Incompany:

Inschrijven

Data