De factuur speelt een belangrijke rol in het handelsleven en in de geschillen die daaruit voortvloeien. Tijdens dit webinar worden de belangrijkste aspecten van de factuur in hun wettelijke kader geplaatst en getoetst aan de recente praktijk. Bijzondere aandacht gaat naar de elektronische factuur die in het handelsleven een steeds belangrijkere plaats inneemt. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij enkele aandachtpunten bij de redactie van factuurvoorwaarden.

Bestemd voor

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Onder meer de volgende topics komen aan bod:

 • Algemene toelichting bij de factuur
 • De elektronische factuur praktisch bekeken
 • Vermeldingen op de factuur
 • Bewijsfunctie van de factuur
 • Taalvereisten
 • Bewaring van de factuur
 • Aandachtspunten bij factuurvoorwaarden (o.a. tegenstelbaarheid, wijziging, betalingsmodaliteiten en laattijdige betaling)

Docent(en)

Jochen Schraeyen

Jochen Schraeyen is gespecialiseerd in het commercieel recht, het vennootschapsrecht, het contractenrecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Hij is licentiaat in de rechten (K.U. Leuven, 2000) en behaalde in 2002 een bijkomende LL.M (Master of Laws) aan de Universiteit van Oxford (Magister Juris in European and Comparative Law). Tevens was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de KU Leuven.

Jochen is advocaat sedert 2002. Hij was tot 2013 verbonden aan de Brusselse balie. Sinds 2014 is hij verbonden aan de balie van Hasselt.

Hij is auteur van diverse juridische publicaties waaronder het handboek ‘Algemene Voorwaarden’ (Larcier, 2012). Hij is een regelmatig spreker op studiedagen en seminaries inzake vennootschapsrecht, intellectuele eigendomsrechten, GDPR en algemene voorwaarden.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
Incompany:

Inschrijven

Data