Het nieuwe wetboek Vennootschappen en verenigingen heeft ook zijn weerslag op de managementovereenkomst.

Daarnaast zorgt de nieuwe B2B-wetgeving ervoor dat bepaalde clausules van de managementovereenkomst nietig zijn.

Tijdens dit seminarie krijgt u een actuele bespreking van de managementovereenkomst.

Bestemd voor

  • advocaten
  • bedrijfsjuristen
  • magistraten

Programma

  • Sociaalrechtelijk luik
  • Handelsrechtelijk luik

Docent(en)

Dieter Dejonghe
Dieter Dejonghe

Dieter Dejonghe legt zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft zich onder meer gespecialiseerd in een aantal deelgebieden, zoals herstructurering (collectief ontslag, sluiting, overdracht van onderneming), arbeidsduur, managementovereenkomsten, privacy, discriminatie en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Omtrent deze en andere materies werkt hij geregeld mee aan seminaries en publicaties. Dieter is tevens redactielid van het tijdschrift Sociaalrechtelijke Kronieken. Dieter behoort tot de 26 Belgische experten op vlak van Labour, Employment & Benefits Law die opgelijst zijn in Who’s Who Legal: Labour & Employment 2017. In 2018 wordt hij als volgt vermeld: “Dieter Dejonghe is widely known as a top-notch employment and labour lawyer on both civil and criminal matters. His expertise includes restructuring, dismissal, contracts and discrimination matters.” Dieter behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (UGent) en een speciale licentie sociaal recht aan de Universiteit van Brussel (ULB).

Lees meer
Ines Vandevelde
Ines Vandevelde

Ines Vandevelde specialiseert zich in het brede handels- en vennootschapsrecht. Zij adviseert cliënten op zeer regelmatige basis over handels- en dienstverleningsovereenkomsten, zoals distributie-, concessie-, handelsagentuur-, franchisemanagement en consultancyovereenkomsten. Ines legt zich eveneens toe op uiteenlopende aspecten van het vennootschapsrecht, zowel wat betreft adviezen, als analyses en geschillen. Zij beschikt tevens over een kennis van de wetgeving rond (oneerlijke) marktpraktijken en beslagrecht. Naast adviesverlening, staat zij cliënten bij in gerechtelijke en arbitrage procedures. Zij is sedert 2013 als praktijkassistente werkzaam aan de Universiteit van Gent en doceert de praktische vaardigheden bij het vak handelsrecht. Ines is mede-auteur van een bijdrage over de beëindiging van de concessieovereenkomst die gepubliceerd werd in het Tijdschrift voor Privaatrecht. In juni 2013 behaalde Ines haar diploma aan de Universiteit van Gent met grote onderscheiding. Zij behaalde voordien haar diploma master in de Criminologische Wetenschappen. In 2018 behaalde zij een postgraduaat Data Protection Officer aan de Howest. In 2013, startte Ines haar carrière als advocaat aan de balie van Kortrijk. In 2018 vervoegde zij het kantoor Claeys & Engels als medewerkster.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA voor volgende supplementen kiezen

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten (In aanvraag)
Incompany:

Inschrijven

Data