Tijdens dit webinar wordt geanalyseerd hoe een onderneming het aanwezige cliënteel optimaal kan beschermen. De aandacht gaat naar de regels die van toepassing zijn op dit bijzonder schaars goed en aan de juridisch bescherming die hieraan wordt verleend. Zowel de wettelijke als de contractuele bescherming komen aan bod.

Bestemd voor

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • ­accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Inleiding:

 • Draagwijdte van de begrippen ‘cliënteel’ en ‘bescherming’ van cliënteel als ‘eigendom’
 • De bescherming van cliënteel als economische noodzaak
 • De (on)verenigbaarheid van de ‘vrijheid van handel en nijverheid’ met bescherming van cliënteel

Marktpraktijken en mededinging:

 • Principes inzake (onrechtmatige) afwerving van cliënteel
 • Mogelijke vormen van onrechtmatige afwerving in de praktijk
 • Hoe optreden tegen onrechtmatige afwerving?
 • Nieuwe wet inzake Bedrijfsgeheimen.
 • Bijzondere regels voor vrije beroepen?

Bescherming van cliënteel voor handelstussenpersonen:

 • Algemene principes inzake cliënteelvergoeding
 • De gemeenrechtelijke cliënteelvergoeding
 • De cliënteelvergoeding voor de exclusieve concessiehouder
 • De cliënteelvergoeding van de handelsvertegenwoordiger
 • De cliënteelvergoeding voor de handelsagent

Bescherming van cliënteel als onderdeel van de handelszaak:

 • Bescherming tijdens en na de handelshuurovereenkomst
 • Bescherming en niet-afwerving bij overdracht handelszaak
 • Bescherming en niet-afwerving bij exploitatie handelszaak
 • Bescherming en niet-afwerving bij overdracht aandelen?

Bescherming van cliënteel tegen het optreden van de overheid

Vennootschapsrechtelijk:

 • Bescherming van cliënteel ten aanzien van bedrijfsleiders tijdens en na het mandaat
 • Quid na faillissement?

Arbeidsrechtelijk:

 • Bescherming van cliënteel ten aanzien van werknemers tijdens de arbeidsrelatie
 • Bescherming van cliënteel na de arbeidsrelatie
 • Hoe optreden tegen (voormalig) werknemer en/of de nieuwe werkgever (concurrent)?

Contractuele bescherming:

 • Het afwervingsverbod en het concurrentieverbod: praktische draagwijdte en enkele voorbeelden
 • Contractvrijheid vs. vrijheid van handel en nijverheid: contractuele bescherming van cliënteel vergt behoorlijke redactie
 • Confidentialiteitsclausule
 • ………………..

 

Docent(en)

dave_mertens
Dave Mertens

Dave Mertens is partner bij Schoups. Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen. Dave publiceert geregeld over distributierecht, marktpraktijken en insolventie en geeft hierover lezingen. Binnen het kantoor legt hij zich dan ook vooral op deze materie toe. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Van 2012 tot 2018 doceerde hij als gastprofessor het vak “Vergelijkend, Europees en Internationaal Handelsrecht” (1e en 2e Master). Dave vervoegde het kantoor Schoups in 2004 tot 2005. Vervolgens promoveerde hij als Doctor in de Rechten met een proefschrift over “Bescherming van cliënteel”. In 2010 vervoegde hij het kantoor opnieuw.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Documentatie:
 • Documentatie digitaal bezorgd
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
Incompany:

Inschrijven

Data