Het is ongeveer drie jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG in het Nederlands of GDPR in het Engels) van toepassing werd. Zo is het weer tijd om een tussentijdse balans op te maken van de handhavingsacties door de toezichthoudende autoriteiten in het afgelopen jaar en een prognose te maken van wat organisaties te wachten staat in 2021 en de komende jaren op vlak van gegevensbescherming en GDPR. 

Programma

 • Praktijkgerichte casussen
 • Terugkerende vragen uit de  praktijk
 • Challenges omtrent data breaches (preventie en beheer van een breach)
 • Impact assessments (wanneer en hoe uit te voeren?)
 • Cross-border aspecten (nieuwe SCC, privacywetten wereldwijd)
 • Data subject requests (tips voor de beantwoording)
 • Cookies en tracking technologieën (nieuwe ePrivacy Verordening)
 • Algemene handhavingspraktijk in België en andere EU landen ….

Docent(en)

Bernd Fiten
Bernd Fiten

Bernd Fiten adviseert over privacy- en gegevensbeschermingsrecht (GDPR), e-commercerecht, intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht en merkenrecht) en algemeen commercieel recht. Hij staat cliënten bij in het opstellen en onderhandelen van allerlei soorten IT-contracten. Bernd staat zowel verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers bij in de naleving van hun verplichtingen op basis van Europese en Belgische gegevensbeschermingswetgeving (waaronder GDPR, e-privacyrichtlijn, NIS-richtlijn, enz.),

Bernd ondersteunt bedrijven (start-ups, kmo’s en multinationals), Europese instellingen en overheden om hun inspanningen op het gebied van compliance te beoordelen en verbeteren, onder meer door middel van het uitvoeren van audits en het geven van trainingen over privacy en gegevensbescherming. Voor overheden stelt Bernd onder andere protocolakkoorden op en adviseert hij o.a. over de protocolverplichting, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en openbaarheid van bestuur.

Daarnaast heeft Bernd ruime ervaring in gerelateerde domeinen zoals elektronische communicatie, elektronische handtekeningen, cookies en vergelijkbare technologieën, direct marketing, sociale media, het recht op afbeelding (portretrecht), biometrie, bewakingscamera’s en arbeidsrechtelijke aspecten daarvan, wetgeving over de elektronische identiteitskaart, het Rijksregister (machtigingen), de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren, open data, enz.

Lees meer
Geert Somers
Geert Somers

Geert Somers adviseert vooral over de juridische en compliance uitdagingen van technologische ontwikkelingen en de geconnecteerde maatschappij (zoals big data, internet of things en artificiële intelligentie). Zijn focus ligt daarbij op gegevensbescherming en privacy, intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht, bedrijfsgeheimen, domeinnamen en octrooien), informatiemanagement, marketing en mededinging. Hij spreekt en publiceert frequent over deze materies. Tot zijn cliënten behoren voornamelijk multinationals en overheden. Zij waarderen zijn praktische aanpak om hun processen aan het wettelijk kader te conformeren. De sectoren waarmee Geert in het bijzonder vertrouwd is, zijn internet platformen en mobile apps, zware industrie en chemie, design producten, religieuze organisaties en pharma en clinical trials.

Geert Somers beschikt over jarenlange ervaring in het opstellen en onderhandelen van complexe contracten en treedt geregeld op voor rechtbanken (onder meer beslag inzake namaak, stakingsvorderingen en geschillen omtrent IT-projecten). Hij ligt ook mee aan de basis van een aantal Belgische en Europese regelgevingen. Hij heeft ook vele due diligence processen bij overnames en fusies in zijn specialisatiedomeinen begeleid.

Specifiek met betrekking tot de GDPR legt Geert Somers zich toe op compliance audits en implementatieprojecten, opstellen van overeenkomsten voor het delen van data, gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, ontwikkelen van oplossingen voor internationale transfers van gegevens (zoals binding corporate rules en master transfer agreements), geven van opleidingen, optreden als DPO, opzetten van strategieën voor omgang met gegevenslekken en contacten met gegevensbeschermingsautoriteiten alsook juridisch onderbouwen van technologische oplossingen gebaseerd op onder meer biometrie, RFID, embedded software, geolocalisatie en camerabewaking.

Geert is gedurende 10 jaar onderzoeker geweest bij het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) (momenteel het Centrum voor IT & IE-recht) van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Leuven (België). Hij is ook lid van de volgende beroepsorganisaties: • PrivacyRules • Europrivacy • International Technology Law Association (iTechLaw) • International Association of Privacy Professionals (IAPP) • Belgische Vereniging voor het Auteursrecht (BVA) • Beltug

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (exclusief btw)

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
Incompany:

Inschrijven

Data