Seminaries handels- en economisch recht

Direct marketing en het gebruik van cookies in overeenstemming met de relevante (e)privacywetgeving

Onze webinar days: 6 online opleidingen verdeeld over 2 dagen

24 augustus 2020, Live Webinar

Webinar Days 2020

Webinar Days 2020.

24 augustus 2020, Live Webinar

Het venijn zit in de staart: enkele boilerplate-clausules onder de loep

Het opstellen, interpreteren en kwalificeren van contractuele clausules is delicaat maatwerk geworden

24 september 2020, Online

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur

Actualia algemeen huurrecht en woninghuur: overzicht van rechtspraak

24 september 2020, Live Webinar

Richtlijn rond bescherming klokkenluiders

Klokkenluiders - implementatie nieuwe verplichtingen

9 oktober 2020, Live Webinar

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Een inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht een must

16 oktober 2020, Online

Brexit voor bedrijven

Brexit voor bedrijven: een essentiële stand van zaken

On Demand Webinar

M&A risicomanagement

Burgerrechtelijke en strafrechtelijke risico's beheersen en verzekeren

On Demand Webinar

Actualia Wegtransportrecht - Ladingzekering

Ladingzekering en wegtransportrecht: update

On Demand Webinar

Productaansprakelijkheid

Verweer bij aansprakelijkheid

On Demand Webinar

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

On Demand Webinar

Niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht

Aandachtspunten - rechtspraak - modelbeding

On Demand Webinar

Twee nieuwigheden in het huurrecht

terbeschikkingstelling van onroerend goed voor korte duur

On Demand Webinar

Internationaal Privaatrecht

IPR anno 2019

On Demand Webinar

Marketingrecht: Reclame en verkoopspromoties via het internet en de sociale media

marketingrecht

On Demand Webinar

Bescherming van cliënteel

wettelijke en contractuele bescherming

On Demand Webinar

Factuur en factuurvoorwaarden

Wettelijk kader en recente praktijk

On Demand Webinar

De nieuwe B2B wet

3 nieuwe praktijken in B2B relaties

On Demand Webinar

Contracten met concurrenten

Kartels en prijsafspraken: wat kan en wat niet?

On Demand Webinar

Distributieovereenkomsten

aanpassingen aan distributieovereenkomsten

On Demand Webinar