Seminaries handels- en economisch recht

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen

Een inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht een must

13 november 2020, Online

Actualia Beslag- en executierecht

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het beslag– en executierecht.

18 november 2020, Online

Rechtspraakoverzicht Intellectuele Eigendom

Voor een goed begrip van het intellectuele eigendomsrecht, is het interessant om de recente rechtspraak te kennen.

26 november 2020, Online

Actualia ondernemingsrecht

Actualia ondernemingsrecht: 4 actuele sessies

1 december 2020, Online

M&A risicomanagement

Burgerrechtelijke en strafrechtelijke risico's beheersen en verzekeren

On Demand Webinar

Actualia Wegtransportrecht - Ladingzekering

Ladingzekering en wegtransportrecht: update

On Demand Webinar

Productaansprakelijkheid

Verweer bij aansprakelijkheid

On Demand Webinar

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

On Demand Webinar

Niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht

Aandachtspunten - rechtspraak - modelbeding

On Demand Webinar

Twee nieuwigheden in het huurrecht

terbeschikkingstelling van onroerend goed voor korte duur

On Demand Webinar

Internationaal Privaatrecht

IPR anno 2019

On Demand Webinar

Marketingrecht: Reclame en verkoopspromoties via het internet en de sociale media

marketingrecht

On Demand Webinar

Bescherming van cliënteel

wettelijke en contractuele bescherming

On Demand Webinar

Factuur en factuurvoorwaarden

Wettelijk kader en recente praktijk

On Demand Webinar

De nieuwe B2B wet

3 nieuwe praktijken in B2B relaties

On Demand Webinar

Contracten met concurrenten

Kartels en prijsafspraken: wat kan en wat niet?

On Demand Webinar

Distributieovereenkomsten

aanpassingen aan distributieovereenkomsten

On Demand Webinar

Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa

ADR – Buitengerechtelijke conflictoplossing

On Demand Webinar

Impact Covid-19 op ondernemingsrecht

Een overzicht voor de praktijkjurist

On Demand Webinar

Nieuwe Incoterms

juridische implicaties

On Demand Webinar