Seminaries handels- en economisch recht

Oneerlijke praktijken en bedingen in B2B relaties

Oneerlijke praktijken en bedingen in B2B relaties

19 januari 2021, Live Webinar

Bedrijfsgeheimen: bescherming en handhaving bij inbreuken

Eerste evaluatie na de nieuwe wetgeving

26 januari 2021, Live Webinar

Gegevensbescherming voor advocaten

Tijdens dit seminarie krijgt u inzicht in hoe u als advocaat met vertrouwelijke data moet omgaan.

12 februari 2021, Online

De managementovereenkomst

Sociaalrechtelijk en handelsrechtelijk bekeken

25 februari 2021, Online

Internationale commerciële overeenkomsten

Aandachtspunten bij het onderhandelen en opstellen van internationale commerciële overeenkomsten

4 maart 2021, Live Webinar

Vastgoedovereenkomsten: impact B2B-wetgeving

Recente ontwikkelingen

9 maart 2021, Live Webinar

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date?

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date

16 maart 2021, Live Webinar

M&A risicomanagement

Burgerrechtelijke en strafrechtelijke risico's beheersen en verzekeren

On Demand Webinar

Actualia Wegtransportrecht - Ladingzekering

Ladingzekering en wegtransportrecht: update

On Demand Webinar

Productaansprakelijkheid

Verweer bij aansprakelijkheid

On Demand Webinar

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

On Demand Webinar

Niet-concurrentiebeding in het ondernemingsrecht

Aandachtspunten - rechtspraak - modelbeding

On Demand Webinar

Twee nieuwigheden in het huurrecht

terbeschikkingstelling van onroerend goed voor korte duur

On Demand Webinar

Internationaal Privaatrecht

IPR anno 2019

On Demand Webinar

Marketingrecht: Reclame en verkoopspromoties via het internet en de sociale media

marketingrecht

On Demand Webinar

Bescherming van cliënteel

wettelijke en contractuele bescherming

On Demand Webinar

Factuur en factuurvoorwaarden

Wettelijk kader en recente praktijk

On Demand Webinar

De nieuwe B2B wet

3 nieuwe praktijken in B2B relaties

On Demand Webinar

Contracten met concurrenten

Kartels en prijsafspraken: wat kan en wat niet?

On Demand Webinar

Distributieovereenkomsten

aanpassingen aan distributieovereenkomsten

On Demand Webinar