Seminaries gerechtelijk recht

Vereffening-verdeling: impact recente cassatierechtspraak

Praktische toelichting n.a.v. de cassatiearresten van 9 maart 2020 / 7 december 2020

4 mei 2021, Online

Actualia Collectieve schuldenregeling

Rechtspraakoverzicht en praktische knelpunten

20 mei 2021, Online

Deontologie voor advocaten

Tijdens deze studienamiddag worden de actuele hete hangijzers verkend, en wordt ook dieper ingegaan op een aantal onvermijdelijke deontologische vragen.

8 juni 2021, Online

Gerechtskosten

Algemene opfrissing en belangrijkste ontwikkelingen

22 juni 2021, Live Webinar

10 jaar Salduz

Rechten van verdachten bij verhoor

On Demand Webinar

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

On Demand Webinar

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

Stand van zaken en vragen uit de praktijk

On Demand Webinar

Deskundigenonderzoek, een grondige update

Dit webinar heeft als doel de algemene regels omtrent deskundigenonderzoek op te frissen aan de hand van casestudies

On Demand Webinar

Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: een update

RPV in strafzaken. Update na recente rechtspraak

On Demand Webinar