Seminaries gerechtelijk recht

De indicatieve tabel

In dit webinar wordt ruime aandacht besteed aan het bewijs en de wijze van vergoeding van lichamelijke schade.

29 oktober 2020, Live Webinar

Deontologie voor advocaten

Tijdens deze studienamiddag worden de actuele hete hangijzers verkend, en wordt ook dieper ingegaan op een aantal onvermijdelijke deontologische vragen.

10 november 2020, Online

Actualia Beslag- en executierecht

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen in het beslag– en executierecht.

18 november 2020, Online

Valkuilen in tuchtprocedure

Valkuilen in tuchtprocedure

30 november 2020, Live Webinar

Gerechtskosten

Algemene opfrissing en belangrijkste ontwikkelingen

1 december 2020, Live Webinar

Alimentatie anno 2020

Actualia aangaande alimentatie, kinderen, echtgenoten en samenwonenden

3 december 2020, Online

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

On Demand Webinar

Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: een update

RPV in strafzaken. Update na recente rechtspraak

On Demand Webinar

10 jaar Salduz

Rechten van verdachten bij verhoor

On Demand Webinar

Deskundigenonderzoek, een grondige update

Dit webinar heeft als doel de algemene regels omtrent deskundigenonderzoek op te frissen aan de hand van casestudies

On Demand Webinar

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

Stand van zaken en vragen uit de praktijk

On Demand Webinar