Seminaries gerechtelijk recht

Studiedag 'Grensoverschrijdende Tewerkstelling'

Overzicht van actualiteit en recurrente knelpunten

11 februari 2021, Online

Overzicht Cassatierechtspraak binnen het gerechtelijk recht

Overzicht Cassatierechtspraak binnen het gerechtelijk recht

16 maart 2021, Online

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

On Demand Webinar

Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: een update

RPV in strafzaken. Update na recente rechtspraak

On Demand Webinar

10 jaar Salduz

Rechten van verdachten bij verhoor

On Demand Webinar

Deskundigenonderzoek, een grondige update

Dit webinar heeft als doel de algemene regels omtrent deskundigenonderzoek op te frissen aan de hand van casestudies

On Demand Webinar

Zakelijke zekerheden op roerende goederen

Stand van zaken en vragen uit de praktijk

On Demand Webinar