In een efficiënte vermogensplanning anticipeert men niet alleen op de hypothese van overlijden, maar ook op de situatie waarin de eigenaar van het vermogen niet langer in staat is om dit zelf nog te beheren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de zorgvolmacht steeds meer aan belang wint in de praktijk van estate planning. Sinds 2014 werden al meer dan 100.000 zorgvolmachten geregistreerd.

In dit webinar focust de spreker enerzijds op de good practices die doorheen de jaren zijn ontwikkeld, met aandacht voor de inwerkingtreding van de zorgvolmacht (en mogelijke bewijsproblemen op dat vlak), de controle op de lasthebber, een zorgvuldige afbakening van zijn bevoegdheden en de mogelijkheden en grenzen van de zorgvolmacht in het kader van de verdere planning van het vermogen (huwelijkscontract, schenking, testament, erfovereenkomst, verkoop,…). Anderzijds belicht dit webinar de nieuwigheden van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, die het toepassingsgebied van de zorgvolmacht heeft verruimd en bovendien implicaties heeft voor de maatschap.

Bestemd voor

Dit M&D webinar richt zich tot:

 • advocaten
 • magistraten
 • notarissen
 • bedrijfsjuristen
 • accountants
 • belastingconsulenten
 • bedrijfsrevisoren
 • boekhouders/fiscalisten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Tijdens dit M&D webinar komen volgende topics aan bod:

 • Good practices - met aandacht voor:
  • de inwerkingtreding van de zorgvolmacht
  • de controle op de lasthebber
  • een zorgvuldige afbakening van de bevoegdheden van de lasthebber
  • de mogelijkheden en grenzen van de zorgvolmacht in het kader van vermogensplanning (huwelijkscontract, schenking, testament, erfovereenkomst, verkoop,…).
 • Nieuwigheden van de wet van 21 december 2018.

Docent(en)

ariadne-van-den-broeck
Ariadne Van den Broeck

Ariadne Van den Broeck is als advocaat verbonden aan het advocatenkantoor DELBOO, een kantoor met een jarenlange ervaring in de begeleiding van vermogende particulieren. Zij is doctor in de rechten (KU Leuven) en gespecialiseerd in het familiaal vermogensrecht. Zij schreef een proefschrift over het principe van de gelijkheid onder erfgenamen via de inbreng van giften, een boek over de zorgvolmacht en verschillende andere bijdragen over het familiaal vermogensrecht.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 2 punten
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
Incompany:

Inschrijven

Data