Tijdens het eerste luik van dit webinar zullen de sprekers enkele actualia cybercrime bespreken. Eerst worden, aan de hand van recente rechtspraak, de juridische aspecten van enkele interessante misdrijven zoals ‘hacking’ geanalyseerd. Vervolgens komen de procesrechtelijke aspecten aan de hand van recente rechtspraak aan bod.

Tijdens het tweede luik zullen de sprekers het hebben over actualia fiscaal straf(proces)recht. Zo zal er relevante wetgeving en rechtspraak aan bod komen waaronder de nieuwe ontwikkelingen inzake de burgerlijke partijstelling van de fiscus, de blanco strafbaarstelling, de verbeurdverklaring in fiscale strafzaken en enkele kort toegelichte variapunten om af te sluiten.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Deel 1 – Julie Petersen en Willem Henckens

Actualia materieel cyber(ondernemings)strafrecht (Julie Petersen)

Overzicht van recente toepassingen in de Belgische rechtspraak op het vlak van materieel cyberstrafrecht (specifieke context: ondernemingsstrafrecht).

In het bijzonder (onder meer): evoluties rond het misdrijf van het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot een informaticasysteem (‘hacking’ – art. 550bis Sw.).

Onderzoeksverrichtingen in cyberspace: een stand van zaken (Willem Henckens)

 • Inkijkoperatie informaticasysteem
 • Databeslag en netwerkzoeking 
  • Databeslag 
  • Zoeking in een informaticasysteem
  • Medewerkingsplicht particulieren
  • Bevel tot snelle bewaring van gegevens uit een informaticasysteem
 • Identificatie telefoonnummers en opsporen/lokaliseren van telecommunicatie 
  • Identificatie gebruikers van telecommunicatie
  • Opsporen of lokaliseren van elektronische communicatie
 • Afluistering van privé(tele)communicaties
  • Beschermde communicaties en grondvoorwaarden
  • Vormvoorwaarden en duur van de maatregel
  • Afluistering en beroepsgeheim
  • Praktische uitvoering van de maatregel
 • Infiltratie of interactie op internet

Deel 2 – Ruben Van Herpe

Actualia fiscaal straf(proces)recht op basis van recente wetgeving en rechtspraak

Fiscaal strafprocesrecht: recente ontwikkelingen omtrent de burgerlijke partijstelling van de fiscus

Fiscaal strafrecht:

 • Blanco strafbaarstellingen door de ogen van het EHRM
 • Verbeurdverklaring in fiscale strafzaken

Varia

 • Antigoon en belastingheffing
 • Aftrekbare kosten:
  • betaling van de geldsom in het kader van art. 216bis Sv.
  • erelonen voor bijstand van een advocaat in strafzaken
 •  ITAA (Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur)

Docent(en)

Ruben Van Herpe
Ruben Van Herpe

Ruben Van Herpe legt zich toe op het straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder alle facetten van het ondernemingsstrafrecht.

Ruben studeerde aan de KU Leuven (Master in de rechten, 2013; en Master in de fiscaliteit, 2014).

Hij is lid van de balie van Antwerpen sinds 2014 en werkt sinds de start in 2016 bij Waeterinckx Advocaten.

Ruben is houder van een getuigschrift ‘Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken’ en van een getuigschrift ‘Permanente vorming Douane & Accijnzen’.

Ruben is sinds 2017 ook deeltijds assistent bij het Instituut voor Strafrecht (KU Leuven).

Lees meer
Julie Petersen
Julie Petersen

Zij behaalde een Master in de Rechten (Universiteit Antwerpen, 2018) en een Bachelor in de Toegepaste Taalkunde, Frans-Italiaans (KU Leuven, 2014).

Julie’s thesis (‘Naar nieuwe verbale uitingsmisdrijven in de strijd tegen terreur?’) werd in 2018 beloond met de prijs van de Orde van Advocaten Antwerpen. Tijdens haar studies won zij verder de Nationale Pleitwedstrijd Grondwettelijk Recht en Mensenrechten (2018) en volgde zij een zomercursus ‘Legal studies: Punishment, Culture and Society’ (University of California – Berkeley, 2017).

In september 2018 ging zij aan de slag bij Waeterinckx Advocaten.

Lees meer
Willem Henckens
Willem Henckens

Willem Henckens is gespecialiseerd in geschillenbeslechting in de brede zin van het woord, met een bijzondere focus op het vennootschapsrecht en aansprakelijkheid in het algemeen. Daarnaast heeft Willem een ruime expertise opgebouwd in het behandelen van strafrechtelijke geschillen.

Willem is licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen 2001) en behaalde een LL.M. aan University College London (UCL) in 2002.

Willem werkte van 2002 tot 2011 bij de Belgische vestigingen van magic circle kantoor Allen & Overy LLP (litigation departement) en nadien in de departementen commercial law en fraud & white collar crime van een vooraanstaand Belgisch advocatenkantoor te Brussel.

Op 1 september 2020 startte Willem als of counsel bij Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 120 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra: <p>Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de gerechtelijke orde die zich inschrijven doch <span class="underline">niet effectief aanwezig</span> zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) de eventuele kosten <span class="underline">niet</span> ten laste.</p>

Vervanging door een collega is evenwel toegestaan.

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, 2 uren
Incompany:

Inschrijven

Data