Seminaries fiscaal recht

De overdracht van het familiebedrijf na het afsluiten van de kaasroute

Dit betekent dat elke notariële schenkingsakte verplicht in België geregistreerd moet worden, waardoor in principe schenkbelasting verschuldigd wordt.

30 april 2021, Online

Vruchtgebruik: werkpunten van vandaag en morgen

Van een eerste waardering en analyse, de juiste toepassing van de waarderingsregels tot de akte.

6 mei 2021, Online

Actualia schenkingen en testamenten

een overzicht van de rechtspraak 2020 tot op heden

24 juni 2021, Online

Erfovereenkomsten: Importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning

Praktische cases en toepassingen uit de praktijk.

On Demand Webinar

Vermogensplanning tussen samenwoners

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

On Demand Webinar

Nieuw goederenrecht: evoluties en toekomstperspectieven inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

Boek 3 "Goederen"

On Demand Webinar

Nieuw goederenrecht: Recente evoluties en toekomstperspectieven inzake eigendom & mede-eigendom

Boek 3 "Goederen"

On Demand Webinar

Krachtlijnen en overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake zakelijke rechten t.g.v. de hervorming van het goederenrecht

Boek 3 "Goederen"

On Demand Webinar

De Algemene Vergadering van de VME in gewone – en buitengewone omstandigheden – Capita Selecta

Topics met betrekking tot de Algemene Vergadering – formaliteiten – notuleringsplicht – wijze van vergaderen – vergaderingen langs digitale weg ? – schriftelijke stemming ?

On Demand Webinar

Grondige hervorming van het fiscaal strafrecht

Vervolging fiscale misdrijven vanaf 2020

On Demand Webinar

Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie

(her)kwalificatie en conversie - vastgoedconstructies

On Demand Webinar

Zorgvolmacht als sluitstuk van vermogensplanning

Good practices en nieuwigheden

On Demand Webinar

Recente standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting

Recente standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting

On Demand Webinar

Maatschap vs. uitgebreide lastgeving teneinde de controle te behouden bij een schenking

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

On Demand Webinar