Seminaries fiscaal recht

Successieplanning bij nieuw-samengestelde gezinnen en kinderloze koppels

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht hebben enkele wijzigingen op het vlak van mogelijke planningstechnieken bij nieuw samengestelde gezinnen doorgevoerd

27 oktober 2020, Online

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen

Tijdens dit jaarlijks praktijkseminarie wordt dieper ingegaan op de vraag welke aspecten van fiscale optimalisatie u kunt overwegen

24 november 2020, Online

Alimentatie anno 2020

Actualia aangaande alimentatie, kinderen, echtgenoten en samenwonenden

3 december 2020, Online

Vastgoedfinanciering via de tweede pensioenpijler

Vastgoedverwerving in het algemeen en de verwerving van de gezinswoning in het bijzonder zijn ergens een alternatieve vorm van aanvullende pensioenopbouw

8 december 2020, Online

Recente standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting

Recente standpunten van VLABEL inzake schenk- en erfbelasting

10 december 2020, Live Webinar

Grondige hervorming van het fiscaal strafrecht

Vervolging fiscale misdrijven vanaf 2020

On Demand Webinar

Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie

(her)kwalificatie en conversie - vastgoedconstructies

On Demand Webinar

Zorgvolmacht als sluitstuk van vermogensplanning

Good practices en nieuwigheden

On Demand Webinar

De Algemene Vergadering van de VME in gewone – en buitengewone omstandigheden – Capita Selecta

Topics met betrekking tot de Algemene Vergadering – formaliteiten – notuleringsplicht – wijze van vergaderen – vergaderingen langs digitale weg ? – schriftelijke stemming ?

On Demand Webinar

Krachtlijnen en overzicht van de belangrijkste wijzigingen inzake zakelijke rechten t.g.v. de hervorming van het goederenrecht

Boek 3 "Goederen"

On Demand Webinar

Nieuw goederenrecht: evoluties en toekomstperspectieven inzake erfpacht & opstal, vruchtgebruik & erfdienstbaarheden

Boek 3 "Goederen"

On Demand Webinar

Nieuw goederenrecht: Recente evoluties en toekomstperspectieven inzake eigendom & mede-eigendom

Boek 3 "Goederen"

On Demand Webinar

Maatschap vs. uitgebreide lastgeving teneinde de controle te behouden bij een schenking

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

On Demand Webinar

Erfovereenkomsten: Importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning

Praktische cases en toepassingen uit de praktijk.

On Demand Webinar

Vermogensplanning tussen samenwoners

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning

On Demand Webinar