In het eerste deel van dit seminarie wordt bekeken hoe de verscheidene actoren in een vereffening-verdeling vorderingen moeten instellen die een impact hebben op de vereffening-verdeling. Op dit ogenblik is er in de praktijk immers geen duidelijkheid of dit bij de notaris of bij de rechtbank moet, en op welke manier. Aan de hand van casussen wordt besproken wat gelet op de onduidelijkheid praktisch het best wordt gedaan in bepaalde situaties. Tevens wordt ingegaan op hoe een dagvaarding het best wordt opgebouwd.

In een tweede deel van dit seminarie wordt ingegaan op het recente Cassatiearrest van 7 december 2020, waarin werd geoordeeld over de erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij keuze- en verblijvingsbedingen (onder last). Vooreerst wordt deze leer toegelicht en wordt ingegaan op de gevolgen ervan. Daarnaast wordt praktisch bekeken hoe te anticiperen op deze leer van het Hof van Cassatie, zowel in het kader van de successieplanning van cliënten als na hun overlijden, bijvoorbeeld bij de uitoefening van het keuzebeding. Tevens wordt bekeken hoe met deze leer om te gaan in bestaande vereffeningen-verdelingen.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • notarissen

Programma

 • Cassatiearresten van 9 maart 2020 en 7 december 2020 (praktisch) toegelicht
 • Deel 1: Over de taakverdeling tussen de rechtbank en de notaris-vereffenaar bij vorderingen met een invloed op de vereffening-verdeling, een mijnenveld voor de advocatuur
 • Deel 2: Over de erfrechtelijke verrekening van schenkingen bij keuze- en verblijvingsbedingen (onder last)

 

Docent(en)

guillaume-deknudt
Guillaume Deknudt

Advocaat-vennoot Deknudt Nelis Advocaten

Guillaume Deknudt begeleidt reeds een 15-tal jaar vermogende particulieren. Hij beschikt over een ruime ervaring in nationale en internationale vermogensplanning. Hij heeft tevens een uitgebreide expertise in het voeren van familiale betwistingen en poogt in de eerste plaats steeds tot een minnelijke oplossing te komen in dergelijke conflicten. Ten slotte behandelt hij ook veel fiscale fraudedossiers waarbij bij voorkeur een regeling met de fiscus of het parket wordt nagestreefd.

Guillaume is auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur. Zo was hij 10 jaar lang auteur van het overzicht rechtspraak inzake schenkingsrecht, erfrecht en testamenten in de bekende reeks Patrimonium. Guillaume is tevens een veelgevraagd gastspreker.

Hij was jarenlang verbonden aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht van de KU Leuven. Guillaume is tevens wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Hasselt.

Guillaume is licentiaat in de rechten (KU Leuven – cum laude) en licentiaat in de fiscaliteit (ULB – magna cum laude) en is verbonden aan de balies van Kortrijk en Brussel.

Lees meer
evy-dhaene
Evy Dhaene

Advocaat Deknudt Nelis Advocaten

Evy Dhaene legt zich toe op onder meer advisering en procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse voor de vereffening-verdeling van nalatenschappen, vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens-en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent. Evy is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Regionale Fiscaliteit.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (exclusief btw)

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 3,5 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren (In aanvraag)
Incompany:

Inschrijven

Data