Het burgerlijk procesrecht was de afgelopen jaren een ware bouwwerf. De ene potpourri-wet volgde de andere in ijltempo op. Die wetgevende hyperactiviteit heeft ervoor gezorgd dat een aantal interessante evoluties in de (cassatie)rechtspraak enigszins onder de radar zijn gebleven. Nu de rust in het Gerechtelijk Wetboek is weergekeerd, is het tijd om deze blinde vlek weg te werken en om ons hoogste Hof terug de aandacht te geven die het verdient.

In deze opleiding worden een aantal recente cassatie-arresten gekaderd binnen de context van het burgerlijk proces. Daarbij ligt de focus uiteraard op de impact op de dagdagelijkse procespraktijk.

Programma

  • De fout van de gerechtsdeurwaarder als overmacht;
  • De antwoordplicht van de rechter in het licht van de verplichte conclusiestructuur;
  • De plicht van de rechter om uitspraak te doen en de ‘verwerping van alle andersluidende middelen’;
  • De betekening aan de Procureur des Konings;
  • De passieve procesbekwaamheid van de vennootschap in vereffening;
  • Het lot van de procedure waarin een ‘noodzakelijke (tegen)partij’ ontbreekt;

Docent(en)

sven-sobrie
Sven Sobrie

Sven Sobrie studeerde in 2010 af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Daarna trad hij bij zijn alma mater in dienst als assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht. In 2016 promoveerde hij met een proefschrift over het procederen qualitate qua.

Sinds 2012 is Sven advocaat; in 2012 werd hij lid van de Brusselse Balie en vervoegde hij vervolgens het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law in Antwerpen en trad toe tot de Antwerpse Balie.

Hij is auteur van verschillende publicaties en laureaat van de TPR-prijs 2015. Voorts levert hij juridische ondersteuning aan de FOD Justitie in het kader van de actuele gerechtelijke hervormingen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
Incompany:

Inschrijven

Data