Tijdens de COVID-19 pandemie heeft de overheid diverse maatregelen genomen, waaronder de sluiting van de (niet-essentiële) winkels en handelszaken. Deze verplichte sluiting heeft een enorme impact op de retailsector, en zorgt in de eerste plaats voor gederfde inkomsten bij de handelaars. Vele handelaars hebben de betaling van hun huurgelden gestaakt (en vragen soms om bijkomende toegevingen van de verhuurders). Zij beroepen zich daarbij op overmacht en de uitvoering te goeder trouw om de huurgelden (geheel of gedeeltelijk) niet te betalen.

Tijdens dit seminarie zal de spreker uitvoerig toelichten hoe de rechtsleer en rechtspraak deze problematiek intussen benaderen en welke contractuele oplossingen (voor het verleden en voor de toekomst) beschikbaar zijn.

Daarnaast worden tevens andere recente ontwikkelingen inzake handelshuur toegelicht.

Bestemd voor

  • advocaten
  • magistraten
  • notarissen
  • bedrijfsjuristen

Programma

-        COVID-19 overheidsmaatregelen en handelshuurcontracten

-        Overmacht? Risicoleer? Rechtsmisbruik? Imprevisieleer?

-        Analyse rechtsleer en rechtspraak

-        Contractuele oplossingen – wettelijke hinderpalen?

-        Huurprijsherziening o.g.v. COVID-19?

-        Huurprijs in het kader van een huurhernieuwing

-        Valkuilen van de huurhernieuwing (formaliteiten)

-        Uitzetingsvergoeding

Docent(en)

kristof-vanhove
Kristof Vanhove

Advocaat vennoot INTEGRA Advocaten

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 205 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij Inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten
  • BIV Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, 3,5 uren (In aanvraag)
  • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 4 punten
  • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 3,5 uren
Incompany:

Inschrijven

Data