Het is ondertussen bijna verheven tot een volkswijsheid: erfenissen zijn een bron van ruzie en conflicten. Deze conflicten kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo spelen onderhuidse spanningen die bij het openvallen van een nalatenschap plots aan de oppervlakte komen zeker een rol. Ook geld, hebzucht en het gevoel van misdeeld te worden (of te zijn geweest), zijn vaak beïnvloedende factoren. Daarnaast blijkt dat ook onze wetgeving inzake het erfrecht een oorzaak was van nalatenschapsconflicten. Onze samenleving is de afgelopen tweehonderd jaar immers grondig geëvolueerd, terwijl de fundamenten van ons erfrecht ongewijzigd zijn gebleven en nog dateren van de tijd van Napoleon.

Recent werd ons erfrecht evenwel grondig hervormd door de Erfwet 2017 die in werking is getreden op 1 september 2018. Vandaag de dag zijn er meer mogelijkheden om erfenistwisten te vermijden dan ooit tevoren. In zeer grote mate is dit te danken aan erfovereenkomsten. Zo werden niet alleen enkele nieuwe erfovereenkomsten mogelijk gemaakt (zoals de globale erfovereenkomst en welbepaalde punctuele erfovereenkomsten), ook een heel aantal reeds toegelaten erfovereenkomsten bleven bestaan. En soms komt u in een vermogensplanning een dergelijke erfovereenkomst tegen waar u het misschien niet meteen verwacht.

Toch is het van belang om te weten wanneer men te maken heeft met een erfovereenkomst, aangezien het Burgerlijk Wetboek voorziet in een strenge procedure die gevolgd moet worden wil men een rechtsgeldige erfovereenkomst sluiten. Over de precieze invulling van deze strenge procedure blijven tot op vandaag nog steeds een aantal onduidelijkheden en twistpunten bestaan.

Dit gezegd zijnde, moet toch met klem worden benadrukt dat een erfovereenkomst een zeer dankbaar instrument is om gemoedsrust te bekomen voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de erfgenamen.

Kortom, kennis aangaande de verschillende mogelijkheden van erfovereenkomsten is onmisbaar voor elke private clients adviseur en vermogensplanner.

 

Tijdens onze jaarlijkse webinar day "Estateplanning" die dit jaar doorgaat op vrijdag 21 augustus 2020 focussen we op een aantal nieuwigheden in het landschap van de vermogensplanning.

Naast "Erfovereenkomsten" zijn er ook nog deze topics:

 • "Vermogensplanning tussen samenwoners" (dr. Ariadne Van den Broeck)
 • "Maatschap vs. Uitgebreide lastgeving teneinde de controle te behouden bij een schenking" (mrs. Guillaume Deknudt & Evy Dhaene)

 

Bestemd voor

 • Advocaten
 • Magistraten
 • Notarissen

Programma

Tijdens deze webinar bekijken we, onder andere, de volgende vraagstukken:

 • Moet iedereen aanwezig zijn op de verplichte vergadering bij de notaris of kan het via volmacht?
 • Kan de erfovereenkomst nog worden aangepast nadat het ontwerp werd verstuurd door de notaris?
 • Kan ik een volmacht geven aan een lasthebber om voor mij een erfovereenkomst af te sluiten?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het gedifferentieerd schenken van vermogen (nu eens in blote eigendom, dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?
 • Bestaan er oplossingen voor eerder gecreëerde ongelijkheden?
 • Is het schrappen van een Valkeniersclausule een erfovereenkomst? En het aangaan van een huwelijkscontract van algehele gemeenschap?

 

Docent(en)

d_03797
Rinse Elsermans

Rinse Elsermans is Advocaat bij Cazimir Advocaten. Hij legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij was verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen, en publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
Incompany:

Inschrijven

Data