Tijdens deze studienamiddag wordt dieper ingegaan hoe een testament anno 2020 best wordt opgesteld. Op welke manier worden betwistingen en problemen vermeden en hoe kan tegelijk de fiscale druk worden verlaagd?

Bestemd voor

 • Advocaten
 • Magistraten
 • Notarissen
 • Bedrijsfjuristen

Programma

13.30 – 17.30: Een slim testament 2020. Hoe latere betwistingen en problemen vermijden en tegelijk de fiscale druk verlagen?

 • Uitwerking van diverse scenario’s
  • Versterking van de positie van de langstlevende echtgenoot of partner
  • Kinderloze echtparen
  • Ouders van een kind met een beperking
  • Nieuwsamengestelde gezinnen (stiefouder-nalatenschappen)
  • Minderjarige erfgenamen
  • Internationale nalatenschappen
 • Bespreking van clausules
  • Rechtskeuze
  • Aanduiding van een algemeen legataris/devolutie
  • Fideïcommis de residuo (restlegaat)
  • Uitsluiting ouderlijk vruchtgenot
  • Bewindsclausule
  • Aanduiding van een voogd over minderjarige kinderen
  • Aanduiding van een testamentuitvoerder
  • Modalisering van het recht van omzetting van het vruchtgebruik
  • De alternatieve beschikking als sluitstuk.
 • Fiscale druk verlagen
  • Kort overzicht van enkele basisregels inzake erfbelasting (tariefgroepen, progressiviteit, splitsing roerend en onroerend, enz.).
  • Handleiding om fiscale druk te verlagen: schrappen van dure clausules, afwijken van wettelijke devolutie, maximaal gebruik maken van vrijstellingen, maximale spreiding over roerend en onroerend vermogen,...
  • Fiscaal misbruik
 • Bespreking van recente rechtspraak inzake testamenten, recente standpunten en beslissingen van VLABEL

 

Docent(en)

ann-maelfait
Ann Maelfait

Ann Maelfait is vennoot van Rivus en leidt binnen het kantoor de litigation praktijk. Als advocaat legt ze zich in hoofdzaak toe op de oplossing van familiale conflicten. Zij is onder meer gespecialiseerd in de vereffening en verdeling van complexe nationale en internationale nalatenschappen. Daarnaast heeft zij een ruime expertise inzake vereffening en verdeling van huwelijksvermogensstelsels na echtscheiding alsook inzake betwistingen over testamenten en schenkingen. Verder begeleidt en adviseert ze vermogende cliënten bij hun vermogensplanning en heeft zij een bijzondere expertise in de begeleiding van families en familiale ondernemingen.

Lees meer

Abonnementen M&D Seminars

laptop_hamer_abonnementen-md_istock-1138859232

M&D Seminars biedt twee verschillende abonnementsformules aan, waardoor u extra voordelig kunt bijleren. Met deze opleidingsformules spijkert u continu uw kennis bij op een voordelige manier.

Praktische informatie

Prijs: 210 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U kunt bij inschrijven bij EXTRA enkel voor volgend supplement kiezen:

- Uitgeprinte versie van documentatie: 30 EUR supplement (excl. btw)

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren (In aanvraag)
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 3,5 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 4 punten (In aanvraag)
Incompany:

Inschrijven

Data