Steeds meer mensen hebben te maken met een overmatige schuldenlast. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

Meester Van Campenhout verkent tijdens dit webinar pragmatische en rechtszekere oplossingen voor een aantal in de praktijk vaak voorkomende, prangende knelpunten. Dit webinar biedt goed gedocumenteerde handvaten voor moeilijkheden waar wie in zijn praktijk – als schuldbemiddelaar, raadsman, schuldhulpverlener,… - met CSR te maken heeft hoe dan ook tegen aan loopt.

Bestemd voor

  • advocaten
  • bedrijfsjuristen
  • notarissen
  • gerechtsdeurwaarders

Programma

Meester Van Campenhout verkent tijdens dit webinar pragmatische en rechtszekere oplossingen voor een aantal in de praktijk vaak voorkomende, prangende knelpunten.

Docent(en)

Jo Van Campenhout
Jo Van Campenhout

Jo Van Campenhout studeerde in 1992 af als Licentiaat in de Rechten aan de KULeuven. Hij behaalde Postacademische vorming bemiddeling in familiezaken 2004-2005 (KULeuven). Gevolgde opleidingen: Opleiding bemiddeling 2008 (MEDIV) - Opleiding specialisatie bemiddeling in Sociale zaken 2008 (MEDIV). Van september 1993 tot juni 1994 was hij werkzaam als jurist bij het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (Dienst dringende beroepen). Gewezen sectiehoofd en adjunct directeur BJB 2004-2005 (Bureau Juridische bijstand – pro deo). Voorheen bij de Orde Balie Brussel - Verantwoordelijke voor de schuldbemiddeling samen met Mr. Geert Leysen (art. 165 DRHR). Namens de OVB voorheen actief in vzw Vlaams centrum schuldenlast, o.m. in de raad van bestuur en de werkgroep beleidsaanbevelingen van voornoemde vzw, evenals het begeleidingscomité van het FONDS ter Bestrijding van de Overmatige schuldenlast (thans FOD. ECONOMIE). Gespecialiseerd in ‘collectieve schuldenregeling’ (W. 5 juli 1998) deel van het insolventierecht.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
  • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 2 uren
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
  • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
  • NKGB Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 2 punten (Op aanvraag, mail naar contact@ncoi.be)
Incompany:

Inschrijven

Data